pendidik

Penilaian Syaikh Muqbil Terhadap Sekolah-sekolah Umum Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i rahimahullah Ijaabatussaa-il ‘ala Ahammil Masaa-il www.ilmusunnah.com Soalan no. 138: “Sebahagian besar kaum muslimin pada

Search
Prinsip Kami

Al-Qur'an & As-Sunnah sebagai pegangan.

Memahaminya di atas pemahaman Salafus Soleh yang terdiri dari para Sahabat yang diredhai, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.

Melalui para ulama yang berdiri teguh di atas jalan mereka.

Memastikan agama ditegakkan di atas fakta yang sahih dan ilmiyah.

You cannot copy content of this page