Penilaian Syaikh Muqbil Terhadap Sekolah-sekolah Umum

Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i rahimahullah
Ijaabatussaa-il ‘ala Ahammil Masaa-il
www.ilmusunnah.com

hantar_anak_ke_sekolah

Soalan no. 138:

“Sebahagian besar kaum muslimin pada zaman ini, bahkan yang telah iltizam (dengan sunnah) telah menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah kerajaan (sekolah harian, atau sekolah umum – pent.) yang di dalamnya mengandungi banyak kemungkaran, di antaranya seperti berdiri menghormati bendera, mendengar nyanyi-nyanyian serta mempelajarinya, juga belajar melukis (makhluk bernyawa – pent.). Malah sebahagian guru tenaga pengajar pendidikan Islam tidak melaksanakan solat, merokok pula, mengeluarkan pendapat-pendapat dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan, sedangkan mereka merupakan teladan di sekolah-sekolah tersebut.

Selain itu, jika engkau memperkatakan tentang kemungkaran-kemungkaran ini walau di hadapan orang yang telah iltizam (dengan sunnah)  sekalipun, dia akan menjawab, “Adakah kalian mengharamkan ilmu? Jadi, apa yang akan kita lakukan untuk anak-anak kita? Sedangkan sekolah-sekolah ini juga menghasilkan banyak kebaikan yang mengatasi keburukannya.”

Mereka memberi contoh dengan sebahagian pelajarnya yang telah mendapat gelar Doktor dalam bidang syari’at, apa sanggahan yang tepat bagi mereka, dan adakah benar dengan tidak menghantar anak-anak ke sekolah-sekolah tersebut akan menimbulkan banyak mafsadat (keburukan)?”

Jawaban:

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam Shahih mereka dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أوَ يُنَصِّرَانِهِ، أوَيُمَجِّسَانِهِ

“Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Lalu kedua ibu bapanyalah yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi, atau Nashrani, atau Majusi.”

Sekolah-sekolah umum ini, wahai saudara-saudaraku kerana Allah, sama sekali tidak menghasilkan ulama (ahli ilmu), dan sesekali tidak akan menghasilkan ulama. Yang akan dapat memberikan hasil serta keluar dari sekolah tersebut, dialah yang dengan kesedaran sendiri akan terarah kepada ilmu dan merujuk kembali kepada Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Tafsir Ibni Katsir, serta mempelajari ilmu-ilmu syar’i.

Kami yang pernah mengecap pendidikan di Universiti Islam (Madinah) yang pada saat itu termasuk universiti terbaik yang pernah didirikan, sepanjang pengetahuan saya, siapa yang lulus dari satu kelas yang kira-kira terdiri dari seratus, seratus lima puluh, atau lapan puluh mahasiswa, yang lulus hanya dua atau tiga dari satu kelasnya. Mereka bukanlah sebab dalam beristifadah dalam mendapatkan faedah, bukti yang nyata bahawa sebahagian besar lulus dalam keadaan jahil (bodoh).

Seorang penanya bertanya kepadaku, dia mengatakan. Saya pernah melihat si penanya telah menyelesaikan pendidikannya di Kuliah Syari’ah dan Kuliah Dakwah, dan dia bertanya kepada saya, “Saya semalam melihat seseorang melaksanakan solat dengan mengenakan kedua seliparnya di Masjidil Haram, lalu orang-orang berkumpul mengingkarinya. Kemudian orang solat tersebut berkata:

“Dalam masalah ini terdapat sebuah hadis yang menjelaskannya.”

Adakah hadis tersebut sahih?”

Subhanallaah… si penanya itu telah membaca ‘Umdatul Ahkam, Subulus Salam, dan belajar di Universiti Islam Madinah selama empat tahun serta telah menghadiri majlis ulama, kemudian bertanya, “Adakah ada hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang menjelaskan tentang solat sambil mengenakan kedua selipar?”

Dan selain itu pun sangat banyak. Contohnya jika saya sampaikan kepada kalian hari ini, seperti kalimat: (إِيَّاكَ أَكْرَمْتَ زَيْدًا), seandainya kalian mengemukakannya kepada mereka, nescaya sebahagian besar di antara mereka tidak akan dapat meng-i’rabnya.

Dan seorang penziarah mengunjungi saya, saat itu saya sedang membahas sebuah permasalahan di mana saya sedang tergesa-gesa. Lalu saya menyerahkan padanya Al-Qamus Al-Muhith, dan saya berkata kepadanya, “Tolong carikan saya kalimat ini.”

Saudara-saudara kami, dia pun mengambil kitab tersebut dan meletakkannya di pehanya lalu saya pun menunggunya sebagaimana dikatakan dalam sebuah sya’ir:

وَاحْر قَلْبَاهُ مِمَّنْ قَلبَهُ شَبَمٌ

“Panaskanlah wahai hatiku, hati seorang yang telah sejuk…”

Saudara-saudara sekalian, saya menunggunya, sampai bilakah beliau akan mencarikan kata ini untuk saya, sampai saya menyangka bahawa dia lupa, maka saya berkata kepadanya, “Tolong carikan untuk saya kalimat ini.” Lalu dia tertawa dan berkata, “Demi Allah, saya tidak tahu cara mencarinya…”

Demikianlah wahai saudaraku, Universiti Islam Madinah sama sekali tidak akan memberi manfaat bagi anda, tidak ada yang dapat memberi manfaat kepada anda selain Allah Subhanahu wa Ta’ala, setelah itu diri anda sendiri jika anda bersungguh-sungguh.

Bahkan anda yang ada di sini, apa yang anda pelajari? Anda mempelajari Kitab Allah, Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, bahasa ‘Arab, belajar seni menulis (alkhath), dan ilmu fara’idh, sepatutnya anda mengetahui dan memastikan bahawa tidak ada satu pun yang mampu memberi manfaat kepada anda selain Allah Subhanahu wa Ta’ala, setelah itu diri anda sendiri. Anda haruslah bersungguh-sungguh jika ingin mendapatkan faedah bagi Islam dan kaum muslimin.

Sekolah-sekolah ada pelbagai, kurikulum (silibus) yang diterapkan di negara Saudi dan apa yang diterapkan di negara kita (Yaman), secara garis besarnya sudah baik, yang diperlukan hanyalah memilih tenaga pengajar yang soleh. Namun, sebahagian besar para pendidik (di sekolah-sekolah hari ini) adalah orang-orang fasiq yang hanya datang lalu mengajar, yang paling baik di antara mereka hanyalah seseorang yang datang dan mengajar kerana material (mencari pendapatan).

Mungkin satu dari sepuluh ribu pengajar yang ada mengatakan, “Saya mengharapkan pendapatan dan mengajar anak-anak kaum muslimin.” Selainnya yang paling baik di antara mereka adalah yang tampil mengajar kerana mengharapkan pendapatan.

Pendidik (atau golongan pengajar) yang tujuannya hanya mencari pendapatan, semoga Allah memberkahinya, kenapa?

Kerana, di antara para pendidik tersebut ada yang datang dengan membawa tujuan mengajar anak-anak kita dengan pemikiran komunis (anti tuhan), di antara mereka ada yang datang dengan tujuan mengajari anak-anak kita aliran Bat’s, ada yang datang dengan tujuan mengajari anak-anak kita aliran Nushairiyah (pecahan dari fahaman Syi’ah), ada yang datang dengan tujuan mengajari anak-anak kita fahaman Syi’ah Rafidhah, dan ada yang datang dengan tujuan mengajari anak-anak kita kesufian.

Wahai saudara-saudara kami sekalian, demikianlah pemikiran dan bencana yang masuk ke dalam kalangan kaum muslimin. Dan anak kecil yang kita kasihi ini, jika anda menyerahkannya di bawah pendidikan para pendidik yang fasiq, dia pun akan melihat bahawa pendidik tersebut tiada duanya. Apabila si pendidik mengatakan, “Nyanyi-nyanyian halal”, maka dia pun akan mengatakan, “Halal…”, kerana sang pengajar mengatakan hal serupa.

Apabila dia berkata kepadanya sesuatu, nescaya dia pun mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh pendidiknya:

القول ما قالت حذام

“Perkataan yang benar adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Hadzam…”

Kerana, dia tidak melihat seorang pun yang sebanding dengan pendidiknya, dan dia menyangka bahawa pendidiknya adalah orang yang paling pandai. Dengan sebab inilah kita wajib bertaqwa kepada Allah dalam menyikapi anak-anak kaum muslimin, dan berusaha mengajari mereka dengan pelajaran agama Islam (yang benar) agar anak-anak kaum muslimin dapat mengambil manfaat.

Faedah manakah yang dapat diambil kaum muslimin, adakah dari “Si Arwa mengatakan…”, Ahmad berkata…”, atau adakah dari kata, “Lukislah seekor ayam…”, “Lukislah sekor itik…”?

Sedangkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

لَعَنَ اللهُ المُصَوَّرِيْنَ

“Allah melaknat para pelukis (yang melukis gambar makhluk bernyawa).”

Dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّار

“Setiap pelukis berada di Neraka.”

Dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

“Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar (dari gambar-gambar makhluk bernyawa).”

Saya bertanya kepada kalian, wahai saudara-saudara, “Adakah sekolah-sekolah ini didirikan kerana Allah atau didirikan kerana selain Allah?”

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam amat-amat memerhatikan usaha pendidikan bagi para pemuda. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

يَا غُلَامُ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ

“Wahai anak muda, jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga engkau. Jagalah Allah, nescaya engkau akan mendapati-Nya ada di hadapan engkau. Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah.”

Beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

“Wahai anak muda, makanlah dengan menyebut nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada berdekatan denganmu.”

Dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melihat Al-Hasan bin ‘Ali mengambil sebutir kurma, maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengeluarkannya dari mulut Al-Hasan, dan beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

كَخٍّ كَخٍّ، إنَّهَا مِنَ الصَّدَقَةِ

“Muntahkan, muntahkan, sesungguhnya kurma tersebut dari bahagian sedekah (zakat).”

Beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam benar-benar memerhatikan pendidikan anak-anak kaum muslimin, dan hendaklah kita meniti jalan ulama salaf kita. Semoga Allah merahmati Imam Malik, di mana beliau berkata:

“Tidak akan baik akhir umat ini melainkan dengan meniti kebaikan dari para pendahulunya.”

Para ulama salaf memulakan pendidikan anak-anak mereka dengan menjadikan mereka hafal Al-Qur’an sampai selesai, kemudian setelah hafalan Al-Qur’an, mereka mengajarkan bahasa ‘Arab agar lisan mereka dapat berucap dengan benar, demikian pula dibacakan kepada mereka hadis-hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

Sekarang ini ada banyak pemuda di negeri-negeri kaum muslimin yang memiliki kecerdasan tinggi. Seandainya pemuda seperti ini memfokuskan dirinya untuk menghafal Shahih Al-Bukhari, menghafal Shahih Muslim, menghafal Al-Qur’an, boleh jadi mereka akan mampu menyelesaikan semua hafalan tersebut dalam tempoh waktu lima tahun, jika waktunya dipanjangkan. Seandainya segala sesuatu dipermudah baginya.

Adapun sekolah-sekolah ini, wahai saudara-saudaraku kerana Allah, seandainya saja hanya dengan bertimbunnya subjek pelajaran bagi seorang pelajar (atau penuntut ilmu), sekitar empat belas mata pelajaran yang mereka bebankan kepada pelajar tersebut dan akhirnya pelajar tersebut tidak mampu mencerna dan menghuraikan maklumat-maklumat pelajarannya.

Sejak dahulu, para ulama telah mengeluhkan perihal sekolah-sekolah ini, Ja’far bin Taghlab (iaitu salah seorang ulama di abad ke-6) mengatakan:

“Sesungguhnya di masa dan di kota kami,

Dibina di atas kekeliruan dan penyimpangan yang menimbun,

Dan sang guru menyerahkan semua perbahasan (sekaligus),

Yang bermula dari kandungan yang bercampur-baur dan mengandungi kerancuan,

Sang ‘alim pilihan yang menjadi ikutan mereka, nukilan-nukilannya adalah,

Perkataan Aristotles dan Sokrates,

Sementara ilmu-ilmu agama Allah berseru dengan kerasnya,

Inilah zaman yang di dalamnya terdapat simpang-siur (kesamaran).”

Penya’ir lainnya mengatakan:

“Dia berada di majlis terdepan untuk mengajar setiap yang pandir dan bodoh,

Lalu dia pun disebut dengan pendidik yang faqih,

Maka seharusnya bagi ulama agar mereka mengambil contoh,

Dengan bait sya’ir terdahulu yang tersebar di setiap majlis,

Sungguh engkau telah bergurau sampai gurauan itu nampak keduanya,

Dan hingga meracuni semua orang yang merugi.”

Dan penya’ir lainnya berkata:

“Wahai sebaik-baik percakapan,

Mereka telah menempatkanmu pada sebuah belenggu,

Tidaklah sang pendidik seorang yang ikhlas,

Sedangkan sang anak tidak mempedulikannya,

Anak yang ini untuk meraih ijazah,

Sedangkan yang ini untuk mendapatkan harta.”

Di sana ada kitab yang berisi nasihat, saya anjurkan dibaca, saya kira kitab tersebut belumlah diterbitkan, dalam masa sama saya nasihatkan agar penulisnya menyelaraskan beberapa perkara yang kami perbaiki (atau perbetulkan) kepada saudara-saudaranya, kitab tersebut berjudul I’dadul Qadah Al-Fawaris bi Hajri Fasadil Madaris. Kitab ini adalah kitab yang baik, hanya cuma kitab ini memerlukan beberapa penilaian, dan penulisnya pun perlu duduk di hadapan seorang ‘alim (yakni orang yang berilmu) dari kalangan ulama ahlus sunnah, kemudian membacakan kitabnya dari awal sampai akhir di hadapan ‘alim tersebut. Demikian juga dengan kitab Millah Ibrahim dan yang lain seumpamanya.

Maksud dari huraian di atas, bahawa malapetaka sekolah-sekolah ini datang kepada kita berasal dari musuh-musuh Islam yang terlibat menjadi sebahagian dari tenaga penyusun di UNESCO. Sedangkan kaum muslimin sendiri dalam keadaan jahil sebagaimana yang telah kami sampaikan. Dia menghantar anaknya (ke sekolah), tetapi dia sendiri tidak tahu apa yang dipelajari anaknya tersebut. Wallaahul musta’an.

Dari kitab Ijaabatus Saa’il ‘alaa Ahammil Massa’il, 255 – 259 – Daar Al-Haramain (1420H).

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest