Makna Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’iin (Hanya kepada-Mu kami mengabdi dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan)

Makna Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’iin (Hanya kepada-Mu kami mengabdi dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan)

www.ilmusunnah.com

Asy-Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Si’di rahimahullah (Wafat: 1376H) berkata dalam Tafsir-nya:ibadah-niat

وقوله { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } أي: نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه. فكأنه يقول: نعبدك، ولا نعبد غيرك، ونستعين بك، ولا نستعين بغيرك. وقدم العبادة على الاستعانة، من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده.

“Firman Allah, “Hanya kepada Engkau-lah kami mengabdikan diri, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan.”

Yakni, (pengabdian kami) itu kami khususkan hanya kepada Engkau (Allah) satu-satunya, dengan ibadah dan (doa) permohonan pertolongan. Kerana di sini mendahulukan suatu kata yang menjadi objek menunjukkan bentuk pembatasan, yakni (dengan) menetapkan apa yang disebutkan dan menafikan dari selainnya.

Maka seakan-akan dikatakan:

“Kami mengibadahi-Mu, dan tidak mengibadahi apa-apa selain-Mu, dan kami memohon pertolongan dengan-Mu, dan tidak memohon pertolongan kepada selain-Mu.”

Dan padanya didahulukan ibadah (pengabdian kepada Allah) sebelum memohon pertolongan adalah di antara bentuk mendahulukan suatu yang umum sebelum yang khusus, yakni fokus dalam mendahulukan apa-apa yang menjadi hak Allah Ta’ala berbanding hak para makhluk-Nya.”

و { العبادة } اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال، والأقوال الظاهرة والباطنة. و { الاستعانة } هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع، ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية، والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما.

“Adalah yang dimaksudkan dengan ibadah itu merupakan penamaan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diredhai oleh Allah berupa amal perbuatan atau perkataan, yang zahir mahupun yang bathin.

Manakala Al-Isti’anah (pertolongan), ia adalah kebergantungan kepada Allah Ta’ala dalam rangka meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan, dengan diiringi keyakinan yang teguh kepada-Nya.

Melaksanakan ibadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada-Nya adalah merupakan wasilah bagi sebuah kebahagiaan yang abadi, dan sebagai sebab keselamatan dari seluruh bentuk keburukan. Maka, tidak ada jalan untuk meraih keselamatan melainkan dengan melaksanakan kedua-dua perkara tersebut.”

وإنما تكون العبادة عبادة، إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله. فبهذين الأمرين تكون عبادة، وذكر { الاستعانة } بعد { العبادة } مع دخولها فيها، لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. فإنه إن لم يعنه الله، لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر، واجتناب النواهي.

“Bahawasanya suatu ibadah itu hanya dapat dikatakan sebagai ibadah apabila ianya diambil dari (petunjuk) Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan melaksanakannya dengan tujuan mencari wajah Allah. Maka dengan dua syarat inilah ianya dapat dikatakan sebagai ibadah.

Dan disebutkan Al-Isti’anah (memohon pertolongan) setelah Al-‘Ibadah, sedangkan Al-Isti’anah (doa/memohon pertolongan) itu sendiri sebahagian dari bentuk ibadah, adalah kerana kebergantungan para hamba di dalam seluruh ibadah-ibadah mereka kepada Al-Isti’anah terhadap Allah Ta’ala. Kerana apabila Allah tidak memberikan pertolongan-Nya, maka tidak akan terhasil untuknya apa yang dikehendakinya dari perlaksanaan perintah mahupun meninggalkan larangannya.”

Sumber: Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan oleh As-Si’di, m/s. 39.

Tafsir-as-Sa'di_2