mazhab syafi’i

Istiwa’ Allah Sebagaimana Yang Difahami Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah (Wafat: 748H) www.ilmusunnah.com Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah (Wafat: 748H) menyebutkan dalam kitabnya Al-‘Uluw: روى شيخ

Al-Imam Asy-Syafi’i Bermazhab Dengan Sunnah Rasulullah Abu Numair www.ilmusunnah.com Kita selaku umat Islam di wilayah nusantara ini secara umumnya mengaku mengamalkan ajaran Islam berpandukan mazhab

Mengenal Al-Imam asy-Syafi’i Rahimahullah Abu Numair Nawawi www.ilmusunnah.com Kita di Malaysia sering mendakwa dan mendabik dada mengamalkan Islam berdasarkan Mazhab asy-Syafi’i ahli sunnah wal-jama’ah. Tapi

Search
Prinsip Kami

Al-Qur'an & As-Sunnah sebagai pegangan.

Memahaminya di atas pemahaman Salafus Soleh yang terdiri dari para Sahabat yang diredhai, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.

Melalui para ulama yang berdiri teguh di atas jalan mereka.

Memastikan agama ditegakkan di atas fakta yang sahih dan ilmiyah.

You cannot copy content of this page