Mengenal Al-Imam asy-Syafi’i Rahimahullah

Abu Numair Nawawi
www.ilmusunnah.com

Kita di Malaysia sering mendakwa dan mendabik dada mengamalkan Islam berdasarkan Mazhab asy-Syafi’i ahli sunnah wal-jama’ah. Tapi sayangnya, majoriti masyarakat Islam kita sendiri masih tidak tahu siapakah dia Imam asy-Syafi’i rahimahullah. Kenapa kita bermazhab Syafi’i? Apa karya-karya tulis beliau? Apa pegangannya?

Lantas benarkah kita bermazhab dengan mazhab asy-Syafi’i? Atau kita sedang mengamalkan mazhab yg kita pun tidak tahu menahu?

Sepatutnya wajib bagi kita untuk mengenali siapakah ulama kita. Iaitu tempat di mana kita mengambil ilmu, agama, dan pendapat. Iaitu para ulama yang mewariskan ilmu-ilmu tinggalan Nabi berupa al-Qur’an dan as-Sunnah.

Tidak wajar sekiranya kita mengamalkan suatu ilmu dan menisbahkan atas nama ulama tersebut namun kita tidak mengetahui siapakah beliau.

Seorang tabi’in besar, Muhammad B. Sirin rahimahullah (Wafat: 110H) mengatakan:

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

“Sesungguhnya ilmu itu adalah dien (petunjuk kehidupan), oleh itu telitilah dengan baik daripada siapa kamu mengambil ilmu agama.” (Rujuk Mukaddimah Shahih Muslim, 1/33)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

“Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para Nabi. Dan para Nabi tidaklah mewariskan dinar mahu pun dirham. Namun, mereka mewariskan ilmu. Maka, sesiapa yang mengambil ilmu tersebut, benar-benar dia telah mendapat bahagian yang sangat besar.” (Hadis Riwayat Abu Daud, 49/10, no. 3157. Dinilai sahih oleh al-Albani)

Oleh itu, sebelum kita mengambil ilmu ulama tersebut dan bermazhab dengan pendapat serta ilmunya, ada baiknya kita mengenali terlebih dahulu siapakah beliau.

Perkataan Mazhab

Asal makna mazhab sebenarnya merujuk kepada pendapat, jalan, methodologi, aliran, ajaran, kerangka pemikiran, atau ushul bagi sesuatu perkara. Dari sudut istilah, mazhab merujuk kepada himpunan pendapat atau kerangka methodologi yang membina sesuatu pendapat bagi sesebuah aliran agama.

Contohnya seperti mazhab asy-Syafi’i, merujuk kepada methodologi yang digunakan oleh Imam asy-Syafi’i atau para pengikutnya dalam memahami nash-nash al-Qur’an dan al-hadis. Boleh juga merujuk kepada pegangan (atau fatwa) yang dikeluarkan oleh Imam asy-Syafi’i dan para pengikutnya sama ada dalam persoalan aqidah atau fiqh.

Di antara contoh-ontoh mazhab dalam aqidah adalah seperti mazhab ahlus sunnah wal-jama’ah, mazhab al-khawarij, muktazilah, qadariyah, murji’ah, al-asya’irah, dan syi’ah. Bagi mazhab fiqh, ia merujuk kepada contoh-contoh perbezaan pendapat dalam aliran ahli sunnah wal-jama’ah dalam urusan fiqh seperti Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali.

Perbezaan mazhab dalam aqidah akan menentukan benar atau sesatnya sesuatu kelompok tertentu. Dan mazhab yang benar dalam aqidah adalah mazhab ahli sunnah wal-jama’ah atau juga dikenali sebagai mazhab para salaf. Berbeza dengan perselisihan dalam aliran fiqh seperti Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali, ia tidak menjadi ukuran terkeluarnya seseorang atau pendukung mazhab fiqh tersebut dari kebenaran selagi mana masih berada dalam kerangka methodologi (mazhab) aqidah ahli sunnah wal-jama’ah.

Siapa Imam asy-Syafi’i?

Beliau adalah Muhammad B. Idris asy-Syafi’i B. al-‘Abbas B. ‘Utsman B. Syafi’i B. as-Saib B. ‘Ubaid B. ‘Abdu Yazid B. Hisyam B. al-Muthallib B. ‘Abdi Manaf. Imam asy-Syafi’i lahir pada tahun 150H yang merupakan tahun kewafatan Imam Abu Hanifah rahimahullah.

Beliau adalah seorang imam, ‘aalim (sangat berilmu), naashirul hadits (pembela hadis), dan pendapatnya (mazhabnya) menjadi ikutan. Beliau berketurunan Quraisy, lahir di perkampungan Ghozzah di kota ‘Asqalan lalu berhijrah ke Makkah. Beliau memiliki nasab sampai kepada nasab Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pada ‘Abdi Manaf B. Qushay.

Imam asy-Syafi’i rahimahullah dikenali sebagai pembela hadis kerana komitmennya dalam mengikuti sunnah dan terkenal menentang aliran ra’yi, iaitu golongan yang suka berhujah menggunakan akal berbanding dalil-dalil al-Qur’an dan al-hadis seperti golongan ahli kalam dan ahli falsafah. Termasuk gurunya sendiri iaitu Muhammad B. al-Hasan asy-Syaibani rahimahullah sering beliau bantah kerana berhujah dengan ra’yi.

Walaupun Imam asy-Syafi’i sangat menghormati dan menyayangi Muhammad B. al-Hasan asy-Syaibani rahimahullah, tetapi dikala pendapat yang dipegang oleh gurunya tersebut bertentangan dengan dalil, ia tidak berbasa-basi untuk menegur dan membantahnya. Oleh kerana itulah di setiap kali selesainya halaqah Muhammad B. al-Hasan, beliau akan datang mendekati anak-anak murid Muhammad B. al-Hasan yang lain untuk berdiskusi dengan mereka.

Pengembaraan beliau dalam menuntut ilmu mencakupi bumi Makkah, Madinah, Yaman, Kufah, Bashrah, Syam, dan Mesir. Beliau adalah seorang yatim, miskin, dan tidak berharta. Tetapi kerana semangatnya yang kental dan cintakan ilmu, akhirnya Allah memuliakannya sebagai seorang imam dalam agama ini.

Beliau membesar dalam asuhan seorang ibu dan guru yang ramai. Beliau begitu tekun belajar sehingga menguasai al-Qur’an seawal usia 7 tahun dan hafal kitab al-Muwaththa’ karya Imam Malik ketika usianya 10 tahun atau 13 tahun. Pada usianya 15 tahun (manakala dalam riwayat lain 18 tahun), beliau telah mendapat izin daripada gurunya Muslim B. Khalid az-Zanji rahimahullah untuk berfatwa.

Ketika di Makkah

Di usia kanak-kanaknya beliau telah menghabiskan masanya untuk mendalami agama dan berguru dengan ramai ulama. Beliau rajin menulis setiap ilmu yang dipelajarinya pada tulang-tulang dan yang seumpamanya. Kesusahan dan kemiskinan hidup sama sekali bukan halangan bagi dirinya untuk berkomitmen dalam menuntut ilmu.

Imam asy-Syafi’i menceritakan, “Aku hidup sebagai seorang yatim dalam jagaan ibuku. Ibuku tidak mampu membayar seorang guru untuk mengajarku. Tetapi guru tersebut redha dan merasa senang jika aku dapat menjadi penggantinya. Maka setelah aku menghabiskan al-Qur’an, aku hadir di masjid dan berkumpul bersama-sama para ulama untuk menghafal hadis dan permasalahan agama sementara tempat tinggal kami terletak di jalan Bukit al-Khaif. Aku menulis (ilmu yang dipelajari) di atas tulang. Setelah banyak, tulang-tulang tersebut aku masukkan ke dalam sebuah bekas besar.” (Tawaali at-Ta’siis, m/s. 54. Dr. Muhammad al-‘Aql, Manhaj al-Imam asy-Syafi’i fii Itsbaat al-‘Aqiidah, m/s. 23 – Maktabah Adhwa as-Salaf)

Berdasarkan keterangan riwayat-riwayat, Imam asy-Syafi’i memulakan pengajiannya dengan mempelajari al-Qur’an di Makkah, dan kemudian meneruskan kepada ilmu bahasa dengan mula menekuni sya’ir-sya’ir ‘Arab, sejarah ‘Arab, dan sastera-sastera ‘Arab. Beliau banyak bergaul rapat dengan suku Hudzail jauh di kawasan pedalaman yang dengannya beliau menguasai bahasa ‘Arab, balaghah, dan syai’r-sya’ir ‘Arab. Ini turut beliau teruskan ketika berulang-alik di antara Makkah dan Madinah.

Setelah menekuni ilmu bahasa, beliau kembali semula ke Makkah. Kemudian barulah beliau mendalami ilmu-ilmu fiqh di Makkah terutamanya bersama-sama dengan mufti Makkah ketika itu, Syaikh Muslim B. Khalid az-Zanji rahimahullah.

Setelah beberapa ketika, beliau pun mula mengorak langkah memulakan pengembaraan pertamanya ke Madinah dalam rangka menuntut ilmu. Beliau berangkat ke Madinah kira-kira pada usia 13 tahun dalam rangka menguasai ilmu hadis dan fiqh serta sering ulang-alik di antara Makkah dan Madinah.

Di Madinah beliau bertemu dengan Imam Malik B. Anas rahimahullah (Wafat: 179H), berguru dengannya, dan membacakan kitab al-Muwaththa’ karya Imam Malik yang telah beliau hafal sejak awal. Beliau dikatakan oleh para ulama sebagai telah mengambil hampir semua ilmu yang dimiliki oleh Imam Malik B. Anas dan menghimpunkan imu dari para ulama di Madinah.

Imam asy-Syafi’i rahimahullah menceritakan, “Aku keluar dari Makkah untuk hidup dan bergaul dengan suku Hudzail di kawasan pedalaman. Aku mengambil bahasa mereka dan mempelajari ucapan-ucapan mereka. Mereka adalah suku ‘Arab yang paling fasih bahasanya. Setelah beberapa tahun tinggal bersama-sama dengan mereka, aku pun kembali ke Makkah. Kemudian aku membacakan sya’ir-sya’ir mereka, mengungkapkan peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah peperangan bangsa ‘Arab. Ketika itu lalulah seorang lelaki dari suku az-Zuhri dan beiau berkata kepadaku, “Wahai Abu ‘Abdillah, sayang sekali jika keindahan bahasa yang engkau kuasai tersebut tidak dimmbangi dengan ilmu dan fiqh.”

Aku (Imam asy-Syafi’i) menjawab, “Siapakah orang yang patut aku temui?” Ia menjawab pula, “Malik B. Anas, pemimpin umat Islam.” Imam asy-Syafi’i mengatakan, “Maka timbullah minatku untuk mempelajari kitab al-Muwaththa’ karya Imam Malik.” Atas sebab itu, aku pun meminjam kitab tersebut daripada seorang lelaki di Makkah. Setelah menghafalnya, aku pun menemui Gabernor Makkah dan mengambil surat untuk aku berikan kepada Gabernor Madinah dan Imam Malik.” (Dr. Muhammad al-‘Aql, Manhaj al-Imam asy-Syafi’i fii Itsbaat al-‘Aqiidah, m/s. 26 – Maktabah Adhwa as-Salaf)

Mush’ab az-Zuhri mengatakan, “Imam asy-Syafi’i telah mengambil hampir semua ilmu yang dimiliki oleh Imam Malik B. Anas dan mengumpulkan ilmu para syaikh yang ada di Madinah.” (Mu’jam al-Udabaa’, 17/283)

Ujian Melanda

Sekembalinya imam asy-Syafi’i dari Madinah ke Makkah, beliau rahimahullah amat sibuk dengan ilmunya. Walau bagaimanapun beliau masih tetap tidak merasa cukup dengan ilmu yang telah dimilikinya setakat itu. Jiwanya terus haus dan dahagakan ilmu. Ketika beliau mendengar perkhabaran tentang Yaman sebagai gudang ilmu, semangatnya pun membuak-buak untuk mendatangi negeri Yaman.

Setelah mendapat bekal yang mencukupi, beliau pun berangkat ke Yaman. Ketika Imam asy-Syafi’i berada di Yaman dalam rangka menuntut ilmu sambil bekerja, beliau telah difitnah oleh para pencinta dunia.

Pada ketika itu telah berlaku banyak permusuhan dan pembangkangan terhadap pemerintah yang dilakukan oleh golongan ‘Alawiyyah terhadap pemerintahan bani ‘Abbasiyyah ketika itu.

Mungkin disebabkan beliau dibenci oleh sebahagian kelompok disebabkan prestasi kerjanya ketika itu, beliau pun difitnah oleh para pencinta dunia kerana mereka bimbang imam asy-Syafi’i akan mendapat tempat di sisi pemerintah. Beliau dituduh sebagai berkomplot dengan golongan pemberontak puak ‘Alawiyyin.

Kerana fitnah yang berlegar tersebut, seorang panglima Bani ‘Abbasiyyah pun mengirimkan surat kepada khalifah Harun ar-Rasyid yang di antara kandungannya adalah, “Masyarakat sedang bimbang terhadap bahaya kaum ‘Alawiyyin kerana dalam kalangan mereka ada seorang pemuda bernama Muhammad B. Idris yang dengan lisannya mampu melakukan sesuatu yang jauh berbahaya berbanding pembunuh dengan pedangnya. Oleh itu, jika tuan memiliki kepentingan terhadap wilayah Hijjaz, asingkanlah mereka daripadanya.” Maka Imam asy-Syafi’i pun diikat tangannya bersama beberapa orang ‘Alawiyyin lalu dibawa ke ‘Iraq. (al-Baihaqi, Manaqib asy-Syafi’i, 1/106-107 – Maktabah Daar at-Turaats)

Atas sebab fitnah tersebut, maka khalifah Harun ar-Rasyid pun lantas memerintahkan Gabernor Yaman supaya mengusir asy-Syafi’i bersama-sama yang lainnya. Lalu beliau pun dibawa ke ‘Iraq dalam keadaan diikat dan dirantai. Selain itu beliau turut dibawa dalam keadaan disiksa sepanjang perjalanan untuk menghadap khalifah. Peristiwa ini berlaku pada sekitar tahun 184H ketika usia Imam asy-Syafi’i 30 tahun. Beliau disiksa, dipenjara, dan hampir dibunuh atas arahan khalifah ketika itu.

Tetapi Allah menyelamatkannya melalui bantuan Muhammad B. al-Hasan asy-Syaibani yang merupakan orang yang banyak berdampingan dengan khalifah. Setelah beliau dibebaskan, beliaupun berguru dan berdampingan dengan Muhammad B. al-Hasan bagi mendapatkan ilmu-ilmu fiqh dan hadis-hadis di ‘Iraq daripadanya. Setelah beberapa lama, beliau pun kembali ke Makkah dan mengajar di sana sebelum kembali semula ke ‘Iraq untuk kali keduanya.

Ini antaranya adalah sebagaimana apa yang digoreskan oleh al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah (Wafat: 774H) dalam kitab sirahnya, “Maka imam asy-Syafi’i rahimahullah dibawa dengan dinaikkan ke atas keldai dalam keadaan terikat menuju Baghdad pada tahun 184H. Ketika itu usianya 30 tahun. Kemudian beliau dihadapkan kepada Harun ar-Rasyid dan berlangsunglah perbicaraan di antara mereka berdua sementara Muhammad B. al-Hasan duduk di sisi khalifah Harun sambil memuji imam asy-Syafi’i rahimahullah. Akhirnya jelaslah bagi Harun ar-Rasyid bahawa tuduhan yang dilemparkan ke atas imam asy-Syafi’i tidaklah benar.

Seterusnya Muhammad B. al-Hasan asy-Syaibani pun memberikan tempat kepada imam asy-Syafi’i manakala sahabat beliau Abu Yusuf telah setahun atau dua tahun wafat. Asy-Syafi’i dimuliakan oleh Muhammad B. al-Hasan dan beliau pun menimba ilmu daripadanya.” (Ibnu Katsir, al-Bidayah wa an-Nihayah, 14/133 – Daar al-Hajr)

Walaupun imam asy-Syafi’i banyak mengambil ilmu daripada Muhammad B. al-Hasan asy-Syaibani dan sangat menghormatinya, tetapi perselisihan yang berlaku di antara mereka amat terkenal dan begitu masyhur sekali. Keduanya sering berdiskusi, berselisih pendapat, dan saling berdebat. Ini adalah kerana keteguhan pegangan imam asy-Syafi’i terhadap mazhab ahli hadis manakala Muhammad B. al-Hasan pula adalah mazhab ahli ar-ra’yi yang lebih mengedepankan logika.

Imam asy-Syafi’i banyak membaca dan mendalami karya-karya Muhammad B. al-Hasan, tetapi itu tidak bermakna beliau menerima secara bulat-bulat tanpa sebarang sifat kritis dan analisa. Imam asy-Syafi’i rahimahullah mengatakan, “Untuk memiliki kitab Muhammad B. al-Hasan rahimahullah, aku menghabiskan wang sebanyak 60 dinar. Kemudian aku mempelajarinya lalu aku tuliskan sebuah hadis bagi setiap permasalahan. Maksudnya adalah bertujuan melakukan bantahan (atau koreksi dengan mengemukakan dalil).” (Aadaab asy-Syafi’i, m/s. 33-34. Dr. Muhammad al-‘Aql, Manhaj al-Imam asy-Syafi’i fii Itsbaat al-‘Aqiidah, m/s. 34 – Maktabah Adhwa as-Salaf)

Setelah beberapa tempoh mengambil ilmu dari para ulama di ‘Iraq, beliau pun pulang ke Makkah dan namanya ketika itu cukup masyhur lagi dikenali. Beliau pun mula mengajarkan ilmunya di Masjid al-Haram yang merupakan tempat di mana dahulu beliau menimba ilmu.

Pada setiap kali tiba musim haji, ribuan manusia datang ke Makkah. Bagi mereka yang pernah mendengar nama beliau berserta ilmunya yang mengagumkan, mereka pun berlumba-lumba mengikuti majlis-majlis ilmu imam asy-Syafi’i sehinggalah nama imam asy-Syafi’i semakin terkenal ke pelbagai negeri.

Di antara yang mendatangi majlis ilmu imam asy-Syafi’i adalah imam al-Humaidi, Ishaq B. Rahawaih, dan Ahmad B. Hanbal rahimahumullah.

Imam al-Humaidi rahimahullah mengatakan, “Ketika Ahmad B. Hanbal rahimahullah tinggal bersama kami di Makkah, beliau mengikuti majlis ilmu Sufyan B. ‘Uyainah rahimahullah. Pada suatu hari, beliau mengajakku ke suatu tempat. Kata beliau, “Di sana ada seorang lelaki Quraisy yang memiliki ilmu pengetahuan dan bicara yang amat baik.”

“Siapakah beliau?” Aku bertanya. Ahmad menjawab, “Muhammad B. Idris asy-Syafi’i.” Ketika di ‘Iraq, Ahmad B. Hanbal pernah turut serta di majlis ilmunya. Kerana beliau sering memujukku, akhirnya aku pun duduk bersama dengannya. Setelah mendengar huraian perbahasannya dalam beberapa permasalahan, kami beredar. “Bagaimana pendapat engkau?” Tanya Ahmad B. Hanbal. Aku berusaha mencari-cari kesalahannya dan itu aku lakukan kerana dalam diriku terdapat kedengkian terhadap orang Quraisy. Maka Ahmad B. Hanbal pun berkata, “Rupanya engkau tidak senang jika ada pemuda Quraisy memiliki ilmu dan keindahan bahasa seperti beliau. Beliau membahaskan seratus masalah, tetapi salahnya hanya lima atau hanya sepuluh. Tinggalkanlah yang salah dan ambillah yang benar!”.” (Aadaab asy-Syafi’i, m/s. 44)

Imam Ahmad B. Hanbal rahimahullah pernah ditanya tentang imam asy-Syafi’i lalu beliau menjawab, “Allah telah menganugerahkan asy-Syafi’i kepada kami. Dahulu kami belajar perkataan para ulama dan menuliskan kitab-kitab mereka sehinggalah datang asy-Syafi’i kepada kami. Ketika kami mendengar perkataan asy-Syafi’i, maka kami tahu bahawa beliau lebih alim berbanding para ulama lainnya. Kami bermajlis bersamanya selama berhari-hari dan bermalam-malam tetapi kami tidak melihat sesuatu daripadanya melainkan yang baik-baik.”

Ahmad B. Hanbal juga mengatakan, “Tidak ada seorang pun yang berbicara tentang ilmu yang lebih sedikit kesalahannya dan lebih teguh berpegang terhadap sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam daripada asy-Syafi’i.” Selain itu, beliau juga mengatakan, “Apabila datang persoalan yang tidak ada riwayat hadisnya, maka berilah fatwa berdasarkan perkataan asy-Syafi’i.” Juga kata imam Ahmad, “Tidaklah seseorang memegang tinta dan pena melainkan asy-Syafi’i memiliki sumbangan terhadapnya.” (Mukaddimah Ahkam al-Qur’an karya al-Baihaqi, m/s. 12 – Pustaka Azzam)

Bertemu Imam Ahmad B. Hanbal di ‘Iraq

Pada pemergiannya ke ‘Iraq buat kali kedua pada tahun 195H (manakala sebahagian riwayat mengatakan tahun 199H atau 200H), beliau bertemu dengan Imam Ahmad B. Hanbal rahimahullah (Wafat: 241H) walaupun sebelumnya pernah bersua di Makkah ketika musim haji.

Perjalanannya yang kedua ini berbeza dengan perjalanannya yang pertama. Jika yang pertama disebabkan beliau difitnah dan diusir, tetapi kali ini adalah kerana kehendaknya sendiri. Nama beliau ketika ini jauh lebih dikenali berbanding kedatangan yang sebelumnya.

Beliau mendapat tempat dan kedudukan yang mulia di sisi masyarakat ‘Iraq ketika ini. Para penuntut ilmu yang sebelumnya belajar dengan para ulama lain justeru berpindah dan mengambil tempat di majlis-majlis imam asy-Syafi’i rahimahullah.

Sebaik beliau tiba di Iraq, para penuntut ilmu berlumba-lumba datang mengambil ilmu kepadanya termasuk Ahmad B. Hanbal, Ishaq B. Rahawaih, dan ‘Abdurrahman B. Mahdi. Di samping itu, beliau turut bergaul dan saling mengambil ilmu daripada Imam Ahmad B. Hanbal. Majlis-majlis para ahli ra’yi yang sebelumnya begitu banyak pun akhirnya berkurangan sebaik kedatangan imam asy-Syafi’i kerana masing-masing penuntut ilmu berpindah ke majlis ilmu imam asy-Syafi’i. Demikian juga para pencinta hadis, mereka tidak melepaskan peluang untuk bermajlis dan mengambil ilmu daripda imam asy-Syafi’i.

Imam Ahmad B. Hanbal berkata, “Kalau sebelumnya banyak kesimpulan kami (para ulama hadis) diambil dari para pengikut imam Abu Hanifah dan ianya tidak diangkat sehinggalah datangnya imam asy-Syafi’i rahimahullah. Beliau adalah orang yang paling faham tentang kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Beliau tidak pernah puas dengan hanya mencari sedikit hadis.”

Imam Ibrahim B. al-Harbi rahimahullah mengatakan, “Ketika imam asy-Syafi’i rahimahullah datang ke Baghdad, di Masjid Jami al-Gharbi terdapat 20 halaqah (majlis ilmu) yang diadakan oleh para ulama ra’yi. Pada Juma’at kedua setelah kedatangan imam asy-Syafi’i, yang tinggal hanya 3 atau 4 halaqah sahaja. Padahal imam asy-Syafi’i tidaklah menetap di ‘Iraq dan adakalanya di Makkah.”

Imam asy-Syafi’i rahimahullah datang ke negeri kami pada tahun 195H dan beliau menetap selama 2 tahun. Setelah itu beliau pergi ke Makkah lalu pada tahun 198H beliau datang lagi dan menetap selama beberapa bulan dan kemudian pergi pula ke Mesir.” (al-Baihaqi, Manaqib asy-Syafi’i, m/s. 1/220)

Abu Tsaur rahimahullah mengatakan, “Ketika imam asy-Syafi’i datang ke ‘Iraq, datanglah kepadaku Husain al-Karabisi. Beliau dan aku ketika itu cenderung kepada mazhab ahli ra’yi. Kata Husain, “Telah datang seorang lelaki ahli hadis yang juga ahli fiqh. Marilah kita uji beliau.” Maka kami pun berangkat menemui imam asy-Syafi’i. Husain al-Karabisi mengujinya dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Maka imam asy-Syafi’i terus menjawabnya dengan membawakan ayat-ayat al-Qur’an dan banyak hadis-hadis sehingga akhirnya kami pun meninggalkan bid’ah-bid’ah yang kami lakukan sebelum itu lalu kami pun mengikutinya.” (Manaaqib asy-Syafi’i, 1/220)

Kata Imam Ahmad B. Hanbal, “Imam asy-Syafi’i benar-benar adalah pembela sunnah.” (Manaaqib asy-Syafi’i, 1/471)

Imam Ahmad B. Hanbal juga berkata, “Di antara sikap terpuji imam asy-Syafi’i adalah apabila beliau mendengar sebuah hadis (yang sahih yang bertentangan dengan pendapatnya) yang belum pernah beliau dengar, maka beliau akan mengambil hadis tersebut dan meninggalkan pendapatnya.” (Manaaqib asy-Syafi’i, 1/476)

Beliau juga mengatakan, “Mujaddid pada abad pertama adalah ‘Umar B. ‘Abdul ‘Aziz rahimahullah, manakala pada abad kedua pula adalah imam asy-Syafi’i rahimahullah.”

Kata beliau juga, “Benar-benar semenjak 40 tahun lalu aku sentiasa mendoakan imam asy-Syafi’i dalam setiap solatku.” (al-Baihaqi, Manaaqib asy-Syafi’i, 1/55)

Kata Ahmad B. Hanbal rahimahullah lagi, “Aku tidak pernah melihat orang yang lebih mengikuti sunnah berbanding imam asy-Syafi’i rahimahullah.” (al-Baihaqi, Manaaqib asy-Syafi’i, 1/471)

Kata ‘Abdurrahman B. Abu Hatim rahimahullah, Ahmad B. Hanbal lebih hebat daripada Imam asy-Syafi’i (dalam bidang hadis) kerana Imam asy-Syafi’i belajar banyak perkara berkaitan hadis daripada Imam Ahmad. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Imam Ahmad tidak membaca kitab tertentu secara khusus bersama Imam asy-Syafi’i, tetapi mereka saling berdampingan dan saling mengambil ilmu di antara satu sama lain.

Kata Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahillah (Wafat: 728H), Imam Ahmad B. Hanbal rahimahullah tidak membaca suatu kitab tertentu di hadapan imam asy-Syafi’i rahimahullah secara khusus, tetapi mereka saling berdampingan (mengambil ilmu) sebagaimana imam asy-Syafi’i rahimahullah mendampingi Muhammad B. al-Hasan asy-Syaibani yang mana masing-masing saling mengambil dan memberi ilmu di antara mereka.

Keselarian pendapat di antara mereka berdua dalam ushul fiqh lebih banyak berbanding keselarian imam asy-Syafi’i dengan Muhammad B. al-Hasan. Usia imam asy-Syafi’i rahimahullah 17 tahun lebih tua berbanding imam Ahmad B. Hanbal. Imam asy-Syafi’i rahimahullah datang pertama kali ke Baghdad pada tahun 187H. Ketika Muhammad B. al-Hasan masih hidup dan setelah wafatnya al-Qadhi Abu Yusuf rahimahullah, kemudian beliau datang untuk kali keduanya ke Baghdad pada tahun 197H. Ketika itulah beliau bertemu dengan Ahmad B. Hanbal.” (Ibnu Taimiyyah, Minhajus Sunnah an-Nabawiyah, 7/533)

Pergi ke Mesir

Ketika fitnah ilmu kalam melanda, imam asy-Syafi’i pun tidak lagi senang tinggal di ‘Iraq. Ketika itu ‘Iraq dipimpin oleh khalifah al-Ma’mun dan beliau dikuasai oleh tokoh-tokoh ahli kalam sehingga al-Ma’mun sendiri turut merealisasikan permusuhan terhadap para ahli sunnah.

Khalifah al-Ma’mun ketika itu begitu rapat dan bergaul sama dengan para tokoh utama ulama ilmu kalam malah beliau menjadikan para ulama ahli kalam sebagai juru tulis dan sahabat-sahabat yang akrab. Tokoh-tokoh ahli kalam diberi kedudukan yang istimewa di sisi beliau. Dunia Islam pada itu benar-benar bergolak dengan fitnah ilmu kalam.

Darah-darah para ulama ahli sunnah mula halal ditumpahkan, mereka dibunuh dan disiksa dengan kejam. Di antara fitnah yang begitu jelas melanda adalah perintah supaya mengimani bahawa al-Qur’an adalah makhluk, bukan kalamullah. Para ulama ahli sunnah benar-benar tersiksa dan menderita ketika itu.

Di sinilah bermulanya kemuncak kegemilangan bid’ah muktazilah (ahli kalam). Ia menyebar-luas di ‘Iraq di bawah pemerintahan khalifah al-Ma’mun dan sunnah pun tampak tenggelam, manakala tokoh-tokohnya ditindas dan dibunuh.

Inilah faktor yang menjadikan imam asy-Syafi’i rahimahullah berhasrat meninggalkan ‘Iraq lalu memilih dan menuju Mesir. Di Mesir, mazhab imam Malik masih tersebar luas dan ia adalah termasuk mazhab ahli hadis atau ahli sunnah wal-jama’ah. Suasana di Mesir ketika itu masih murni dan jauh dari bid’ah-bid’ah ilmu kalam dan tokoh-tokohnya.

Imam asy-Syafi’i berkata di dalam Sya’irnya:

Jiwaku ingin ke Mesir

Tetapi aku perlu menempuh tanah yang tandus…

Wallahi, aku tidak tahu sama ada untuk mendapatkan kekayaan

Atau meraih kebahagiaanku di sana.

Atau ke kuburan aku akan digiring? (Diiwaan asy-Syafi’i, m/s. 47)

Apabila sampai sahaja di Mesir beliau pun menuju ke Masjid ‘Amr B. al-‘Ash. Untuk pertama kalinya beliau berbicara di situ dan dengan serta-merta beliau pun dicintai dan disukai oleh masyarakat. (al-Baihaqi, Manaaqib asy-Syafi’i, 2/284)

Harun B. Sa’id al-Ayli berkata, “Aku tidak pernah melihat orang seperti imam asy-Syafi’i rahimahullah. Ketika datang ke Mesir, orang-orang berkata, “Telah datang kepada kita seorang lelaki Quraisy. Kami pun mendatanginya ketika beliau sedang solat. Ternyata kami belum pernah melihat seorang yang solatnya lebih baik daripada beliau dan wajah yang lebih tampan daripada beliau.

Bila beliau berbicara, kami pun belum pernah mendengar ada orang lain yang lebih indah bahasanya dari bahasa beliau. Kerana itulah kamipun tertarik kepadanya.”

Di sanalah ilmu dan keluasan pandangan imam asy-Syafi’i rahimahullah terpapar. Ia meguasainya melalui pengembaraan dan beliau mengambil banyak pelajaran melalui siri-siri pengembaraan tersebut. Beliau teliti kembali kitab-kitab yang telah ditulisnya lali beliau perbaiki kesalahan-kesalahan yanga da. Beliau banyak mengubah pendapat-pendapatnya dengan mengemukakan pendapat-pendapat yang baru lalu beliau tuliskan ke dalam kitab.

Ramai para ulama yang terkesan dengan ilmu, manhaj, dan keteguhan beliau dalam mengikuti sunnah. Mereka belajar dan berguru kepadanya setelah sebelumnya mereka fanatik terhadap satu mazhab iaitu sama ada mazhab Malik B. Anas atau mazhab Abu Hanifah. (Dr. Muhammad al-‘Aql, Manhaj al-Imam asy-Syafi’i fii Itsbaat al-‘Aqiidah, m/s. 39 – Maktabah Adhwa as-Salaf)

Wafatnya Imam asy-Syafi’i rahimahullah

Imam asy-Syafi’i begitu giat dan sibuk berdakwah sehingga akhir hayatnya. Beliau begitu gigih menyebarkan ilmu dan mengarang kitab di Mesir tersebut sehingga ianya memberi mudharat ke atas tubuh beliau. Akibatnya beliau terkena penyakit buwasir yang menyebabkan keluarnya darah. Tetapi disebabkan kecintaannya terhadap ilmu, beliau tetap meneruskan pekerjaannya tersebut tanpa mempedulikan sakitnya. Sehingga akhirnya beliau pun meningga dunia di akhir bulan Rejab tahun 204H. Semoga Allah memberi rahmat yang luas kepadanya. (al-Baihaqi, Manaaqib asy-Syafi’i, 2/291. Dr. Muhammad al-‘Aql, Manhaj al-Imam asy-Syafi’i fii Itsbaat al-‘Aqiidah, m/s. 39)

Para Guru dan Murid Imam asy-Syafi’i

Imam asy-Syafi’i rahimahullah mengambil banyak ilmu dari para ulama di pelbagai tempat dan wilayah. Ini disebutkan oleh ramai ulama tahqiq dan penyusun biografi seperti al-Baihaqi, Ibnu Katsir, al-Mizzi, dan al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani.

Kata al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, “Imam asy-Syafi’i belajar banyak hadis daripada para syaikh dan para imam. Beliau membaca sendiri kitab al-Muwaththa’ dengan hafalan sehingga imam Malik rahimahullah kagum terhadap daya hafalan dan usaha gigihnya. Diriwayatkan daripada Imam Malik bahawa imam asy-Syafi’i rahimahullah mengambil ilmu ulama Hijjaz sebagaimana beliau mengambilnya daripada Syaikh Muslim B. Khalid az-Zanji rahimahullah.” (Ibnu Katsir, al-Bidayah wa an-Nihayah, 14/132-133 – Daar al-Hajr)

Imam al-Baihaqi menyebutkan di antara guru Imam asy-Syafi’i di Makkah adalah Imam Sufyan B. ‘Uyainah (Wafat: 198H), ‘Abdurrahman B. Abu Bakar B. ‘Abdullah B. Abu Mulaikah, Ismai’il B. ‘Abdullah B. Qisthinthin al-Muqri (Wafat: 170H), Muslim B. Khalid az-Zanji (Wafat: 179H), dan banyak lagi yang lain.

Kemudian ketika di Madinah adalah Imam Malik B. Anas, ‘Abdul ‘Aziz B. Muhammad ad-Darawadi, Ibrahim B. Sa’ad B. ‘Abdurrahman B. ‘Auf, dan selainnya. Dari wilayah-wilayah lainnya pula adalah seperti Hisyam B. Yusuf ash-Shan’ani (Wafat: 197H), Mutharrif B. Mazin ash-Shan’ani, Waki’ B. al-Jarrah (Wafat: 196H), dan Muhammad B. al-Hasan asy-Syaibani (Wafat: 189H), serta banyak lagi selainnya.

Imam al-Baihaqi rahimahullah turut menyebutkan anak-anak murid utama Imam asy-Syafi’i rahimahullah dalam kitab Manaqibnya. Secara umumnya, orang yang mengambil ilmu secara langsung daripada Imam asy-Syafi’i amatlah ramai dan tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tetapi di antara yang terkenal lagi utama adalah seperti Imam ar-Rabi’ B. Sulaiman al-Muradi lahir pada 174H dan wafat pada tahun 270H. Beliau banyak meriwayatkan hasil tulisan Imam asy-Syafi’i.

Kedua, Abu Ibrahim Isma’il B. Yahya al-Muzani (Wafat: 264H). Imam al-Muzani dikatakan oleh Imam asy-Syafi’i sebagai, “pembela mazhabku.”

Seterusnya adalah Imam Abu Ya’qub Yusuf B. Yahya al-Buwaithi rahimahullah (Wafat: 231H). Beliau adalah al-Imam, al-‘Allamah, Sayyid al-fuqaha’ (imam para ahli fiqh), dan merupakan sahabat imam asy-Syafi’i yang saling berdampingan sehingga ia menjadi murid asy-Syafi’i yang paling menonjol.

Imam asy-Syafi’i menyebutkan tentang al-Buwaithi, “Tidak ada seorang pun dari para sahabatku yang lebih banyak ilmunya daripada al-Buwaithi.”

Al-Buwaithi banyak berhadapan dengan fitnah ahli kalam (muktazilah) ketika pemerintahan khalifah al-Watsiq. Beliau disiksa atas arahan khalifah dan akhirnya mati dalam penjara. Beliau adalah seorang yang sabar, imam dalam ilmu, menjadi contoh dalam amal, seorang yang zuhud, sentiasa berzikir, dan banyak tahajjudnya.

Imam ar-Rabi’ B. Sulaiman rahimahullah berkata, “al-Buwaithi rahimahullah bibirnya sentiasa bergerak mengingati Allah. Aku tidak pernah menemui orang yang lebih cepat memetik hujjah dari Kitabullah mengatasi al-Buwaithi.

Aku melihat beliau dinaikkan di atas seekor kuda dengan leher dan kakinya diikat serta diberi beban batu seberat 40 rithil (lebih kurang 17 kilogram).

Al-Buwaithi berkata, Sesungguhnya Allah Ta’ala telah menciptakan makhluk dengan kata “kun” (jadilah!), maka makhluk itu pun jadi (wujud). Jika kata “kun” merupakan makhluk, seakan-akan suatu makhluk telah diciptakan oleh makhluk yang lain!?

Jika aku dimasukkan untuk menghadapnya (khalifah al-Watsiq), aku akan tetap berkata jujur padanya. Aku akan mati dalam belenggu ini sehingga datang suatu kaum yang mengetahui bahawasanya telah mati dalam keadaan terbelenggu segolongan manusia kerana persoalan ini.”

Al-Buwaithi rahimahullah meninggal dunia dalam keadaan terbelenggu di penjara ‘Iraq pada tahun 231H. (adz-Dzahabi, Siyar A’lam an-Nubala’, 12/358)

Demikianlah serba ringkas catatan-catatan berkaitan kehidupan, peribadi, pengembaraan, dan keilmuan imam asy-Syafi’i rahimahullah. Semoga kita dapat mengenali beliau dengan lebih dekat sekaligus mengambil manfaat yang luas daripada beliau. Tidak hanya sekadar mengenal dan mendengar nama, tetapi mengenal beliau dari sudut ilmu, agama, dan kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Wallahu a’lam.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest