umar

‘Usyur Tidak Diambil Dari Kaum Muslimin Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haaritsi Petikan Al-Fiqh Al-Iqtishaad li Aamiiril Mu’miniin ‘Umar Ibn Al-Khaththab www.ilmusunnah.com Penulis berkata: “Terdapat sejumlah

Search
Prinsip Kami

Al-Qur'an & As-Sunnah sebagai pegangan.

Memahaminya di atas pemahaman Salafus Soleh yang terdiri dari para Sahabat yang diredhai, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.

Melalui para ulama yang berdiri teguh di atas jalan mereka.

Memastikan agama ditegakkan di atas fakta yang sahih dan ilmiyah.

You cannot copy content of this page