shiffin

Perbezaan Antara Khawarij dengan Para Sahabat Nabi yang Terlibat Dalam Perang Jamal dan Shiffin Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah (Wafat: 728H) Majmu’ Al-Fatawa www.ilmusunnah.com Syaikh

Search
Prinsip Kami

Al-Qur'an & As-Sunnah sebagai pegangan.

Memahaminya di atas pemahaman Salafus Soleh yang terdiri dari para Sahabat yang diredhai, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.

Melalui para ulama yang berdiri teguh di atas jalan mereka.

Memastikan agama ditegakkan di atas fakta yang sahih dan ilmiyah.

You cannot copy content of this page