qasar

Bolehkah Menjamakkan Solat Kerana Alasan Sibuk, Ketika Mukim? www.ilmusunnah.com Terdapat hadis-hadis yang menyebutkan dan menjelaskan terkait perkara ini, yakni tentang bolehnya menjamakkan solat dalam keadaan

Orang Sakit Boleh Jamakkan Solat www.ilmusunnah.com Bahawasanya Allah tidak membebani seseorang kecuali bersesuaian dengan kemampuannya. Tidak ada satu pun dari syari’at yang diturunkan bertujuan untuk

Keringanan Bagi Musafir Untuk Tidak Berpuasa www.ilmusunnah.com Adalah dibolehkan berbuka (tidak berpuasa) di bulan Ramadhan apabila seseorang sedang dalam safar (perjalanan jauh). Ini adalah sebagaimana

Search
Prinsip Kami

Al-Qur'an & As-Sunnah sebagai pegangan.

Memahaminya di atas pemahaman Salafus Soleh yang terdiri dari para Sahabat yang diredhai, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.

Melalui para ulama yang berdiri teguh di atas jalan mereka.

Memastikan agama ditegakkan di atas fakta yang sahih dan ilmiyah.

You cannot copy content of this page