pemilihan

Nasihat dan Fatwa Syaikh al-Albani Tentang Melibatkan Diri Dalam Pilihan Raya www.ilmusunnah.com Syaikh Al-Albani rahimahullah ketika ditanya oleh Parti FIS (Front Islamique du Salut) dari

Search
Prinsip Kami

Al-Qur'an & As-Sunnah sebagai pegangan.

Memahaminya di atas pemahaman Salafus Soleh yang terdiri dari para Sahabat yang diredhai, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.

Melalui para ulama yang berdiri teguh di atas jalan mereka.

Memastikan agama ditegakkan di atas fakta yang sahih dan ilmiyah.

You cannot copy content of this page