nyanyi-nyanyi

Pengharaman Nyanyi-nyanyian dan Muzik Dari Al-Qur’an Abu Numair www.ilmusunnah.com Ini adalah sambungan artikel terdahulu di, Maksud Sya’ir, Nyanyian, dan Muzik. Sebagaimana yang telah penulis bentangkan

Search
Prinsip Kami

Al-Qur'an & As-Sunnah sebagai pegangan.

Memahaminya di atas pemahaman Salafus Soleh yang terdiri dari para Sahabat yang diredhai, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.

Melalui para ulama yang berdiri teguh di atas jalan mereka.

Memastikan agama ditegakkan di atas fakta yang sahih dan ilmiyah.

You cannot copy content of this page