mubarak

Turunnya Allah Ke Langit Dunia di Malam Nishfu Sya’ban? Abu ‘Utsman Isma’il bin ‘Abdurrahman Ash-Shabuni rahimahullah (Wafat: 440H) www.ilmusunnah.com Muhammad bin Sallam mengkhabarkan, beliau bertanya

Sya’ir Ibnu al-Mubarak Untuk Para Pengetuk Pintu-pintu Penguasa Imam ‘Abdullah B. Al-Mubarak www.ilmusunnah.com Syaikh al-Islam Imam ‘Abdullah B. Al-Mubarak rahimahullah (Wafat: 181H) mengungkapkan (sebuah Sya’ir):

Search
Prinsip Kami

Al-Qur'an & As-Sunnah sebagai pegangan.

Memahaminya di atas pemahaman Salafus Soleh yang terdiri dari para Sahabat yang diredhai, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.

Melalui para ulama yang berdiri teguh di atas jalan mereka.

Memastikan agama ditegakkan di atas fakta yang sahih dan ilmiyah.

You cannot copy content of this page