baina syi’ah

Fatwa Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz Tentang Bolehkah Bersatu Dengan Syiah www.ilmusunnah.com التقريب بين الرافضة وأهل السنة غير ممكن من خلال معرفة سماحتكم بتاريخ الرافضة،

Search
Prinsip Kami

Al-Qur'an & As-Sunnah sebagai pegangan.

Memahaminya di atas pemahaman Salafus Soleh yang terdiri dari para Sahabat yang diredhai, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.

Melalui para ulama yang berdiri teguh di atas jalan mereka.

Memastikan agama ditegakkan di atas fakta yang sahih dan ilmiyah.

You cannot copy content of this page