191 – Ensiklopedi Fiqih Praktis

Ensiklopedi Fiqih Praktis
Menurut al-Qur’an & as-Sunnah


Title:
Ensiklopedi Fiqih Praktis


Author:
Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah

Publisher:
Pustaka Imam asy-Syafi’i

Price:
RM280 (3 Jilid)

Weight:
7kg (3 Jilid)

Description:


Begitu banyak buku-buku fiqh yang telah disusun oleh para ulama dan diterbitkan di pelbagai belahan dunia Islam. Namun, tidak banyak yang melakukan penyampaian secara ringkas dan padat. Sebahagian besarnya ditulis dengan panjang lebar dan berjilid-jilid tebal sehingga memenatkan dan menyukarkan para pembaca untuk melakukan semakan terhadap tajuk-tajuk tertentu (atau persoalan berkaitan) yang dicari. Belum lagi perbahasan perbandingan mazhab sebahagian penulis yang begitu panjang berjela yang seringkali mewarnai sepanjang pembahasan buku berkonsep seperti ini (secara umumnya).

Buku Ensiklopedi Fiqih Praktis yang ditulis oleh Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah ini membentangkan perbahasan fiqih secara ringkas dan padat, serta berusaha membebaskan diri dari keterikatan bentuk-bentuk fiqih yang berorientasi kepada mazhab tertentu, dengan mengembalikan dasar-dasar hukumnya hanya kepada al-Qur’an dan as-Sunnah serta pendapat-pendapat ulama yang sejalan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai penguat. Itulah salah satu kelebihan yang terdapat pada buku ini.

Di antara keistimewaan lainnya, hadis-hadis yang dijadikan hujjah (acuan) dalam buku ini berstatus sahih atau hasan menurut penilaian/takhrij Syaikh al-Albani rahimahullah, seorang ilmuan hadis abad ini, sehingga mampu menenangkan para pembaca. Dan, buku ini wajar (sangat baik) dijadikan rujukan fiqih mutakhir kerana mencakupi asas-asas perbahasan fiqih yang wajib diketahui oleh setiap individu.

Termasuk isi kandungannya adalah kupasan lengkap thaharah (bersuci), solat dan kepelbagaiannya, zakat dan jenis-jenisnya, puasa dan hukum hakamnya, pengurusan jenazah dan sunnah-sunnahnya, perlaksanaan haji dan umrah, perbahasan nikah, talak, hal-ehwal hukum hudud, jinayat, diyat, qasaamah (sumpah), qadzaf, sampailah kepada hukum perundangan ta’zir.

Total Pages:
Jilid pertama: 744 m/s.
Jilid kedua: 766 m/s.
Jilid ketiga: 756m/s.

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: [email protected] untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok. Layari http://galeriniaga.blogspot.com/

Payment:
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) atau Bank Islam: 12038010109649 (Atsar Enterprise) & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.