Cara Mengenal Bid’ah

Cara Mengenal Bid’ah

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah (Wafat: 1420H)
www.ilmusunnah.com

Syaikh Al-Albani rahimahullah menegaskan dalam kitabnya, Ahkaamul Janaa’iz:

إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي:

“Sesungguhnya bid’ah yang telah dinash-kan (ditetapkan) atas kesesatannya di dalam syara’ adalah:

 أ – كل ما عارض السنة من الاقوال أو الافعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد.

“Setiap apa yang bertentang dengan sunnah sama ada dari perkataan-perkataan, atau perbuatan-perbuatan, atau pemikiran-pemikiran walaupun berasal dari hasil ijtihad.”

ب – كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله (ص).

“Setiap perkara yang dengannya digunakan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, sedangkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah melarangnya.”

ج – كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي.

“Setiap perkara yang tidak mungkin dianggap sebagai syari’at melainkan dengan nash atau tauqif (mencontohi Rasulullah), dan tidak pula terdapat nash tentangnya, maka ia adalah bid’ah melainkan jika berasal dari para sahabat Rasulullah.”

د – ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار.

“Apa-apa dari adat kebiasaan orang-orang kafir yang dimasukkan sebagai ibadah.”

ه – ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه.

“Apa-apa yang ditetapkan sebagai anjuran (atau sunnah) oleh sebahagian ulama, terutamanya dari kalangan muta’akhirin, namun tidak ada dalil yang menjadi landasan hujahnya.”

و – كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.

“Setiap ibadah yang tidak datang penjelasan kafiyat-nya (tatacanya) melainkan dari hadis dha’if atau maudhu’ (palsu).”

ز – الغلو في العبادة.

Ghuluw (berlebih-lebihan) dalam ibadah.”

ح – كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد.

“Setiap ibadah yang ditetapkan dalam syara’ secara muthlaq (umum), tetapi sebahagian orang mengaitkannya secara khusus dengan sebahagian perkara seperti tempat, zaman (waktu), sifat (tata cara), atau  bilangan.”

Lihat: Ahkaamul Janaa’iz wa bida’uha, m/s. 242.