Adab Menyampaikan Hadis Dengan Memastikan Keabsahannya

Adab Menyampaikan Hadis Dengan Memastikan Keabsahannya

www.ilmusunnah.com

adab-menyampaikan-hadis-imam-nawawi

Dari hadis ‘Ali radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ

“Janganlah kalian berdusta atas namaku, kerana siapa yang berdusta atas namaku, maka dia akan masuk Neraka.” (Muqaddimah Shahih Muslim)

Dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Sesiapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka bersiaplah dengan tempat duduknya di Neraka.” (Muqaddimah Shahih Muslim)

Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah dengan tempat duduknya di Neraka.” (Muqaddimah Shahih Muslim)

Dari hadis Al-Mughirah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas seseorang yang lain. Maka siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah dengan tempat duduknya dari Neraka.” (Muqaddimah Shahih Muslim)

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah (Wafat: 676H) berkata:

وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا هذا مذهب أهل السنة

“Adapun الكذب (dusta), menurut mutakallimin dari kalangan sahabat-sahabat kami (yang bermazhab Asy-Syafi’i) adalah mengkhabarkan tentang sesuatu yang bertentangan dengan hakikat sesuatu itu sama ada dengan sengaja atau tanpa sengaja. Inilah mazhab Ahlus Sunnah.” (Shahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi, 1/104 – Daar Al-Hadits)

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah (Wafat: 676H) menegaskan:

يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل فى هذا الوعيد مندرج فى جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه و سلم ويدل عليه أيضا الحديث السابق من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ولهذا

“Adalah HARAM meriwayatkan hadis yang maudhu’ (palsu) bagi siapa yang mengetahui kepalsuannya, atau berdasarkan dzan (syak sangkaan) atau keadaannya. Maka bagi siapa yang tetap menceritakan (atau menyampaikan) hadis yang palsu sedang dia mengetahuinya atau telah punya prasangka akan kepalsuannya tanpa menjelaskan hakikat sebenar kepalsuan hadis tersebut, maka dia termasuk dalam ancaman hadis tersebut, dia jatuh (atau tersenarai) dalam kalangan orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Dan ini sebagaimana juga hadis terdahulu dari hadis:

“Siapa yang menyampaikan daripadaku suatu hadis yang dia lihat sebagai kedustaan, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta.”.”

 ولهذا قال العلماء ينبغى لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فان كان صحيحا أو حسنا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم وان كان ضعيفا فلا يقل قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم بل يقول روى عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أوبلغنا وما أشبهه والله سبحانه أعلم

“Atas sebab inilah, maka telah berkata para ulama, seharusnya bagi seseorang yang ingin meriwayatkan sesuatu hadis atau ingin menyebutkannya, hendaklah dia meneliti terlebih dahulu. Sekiranya hadis tersebut sahih atau hasan maka hendaklah dia berkata:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda seperti ini…” atau “beliau telah melakukannya…”

atau seumpamanya dengan shiyagh al-jazm (yakni dengan bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan kepastian).

Sekiranya sesuatu hadis itu dha’if (lemah), maka janganlah dia mengatakan:

“Beliau (Rasulullah) telah bersabda…” atau “Rasulullah telah melakukan…” atau “Rasulullah telah memerintahkan…” atau “Rasulullah telah melarang…”

dan apa-apa yang menyerupainya dari shiyagh al-jazm (yakni dengan bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan kepastian). Sebaliknya, hendaklah seseorang itu mengatakan:

“Ada diriwayatkan daripada Rasulullah seperti ini…” atau “telah datang daripada beliau seperti ini…” atau “telah diriwayatkan…” atau “ada disebutkan…” atau “ada dihikayatkan…” atau “telah dikatakan…” atau “telah sampai kepada kami…”

dan apa-apa lafaz yang menyerupainya (yang menunjukkan ketidak-pastian).”

قال العلماء وينبغى لقارىء الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل واذا صح فى الرواية ما يعلم أنه خطأ فالصواب الذى عليه الجماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب

“Telah berkata para ulama, seharusnya bagi orang yang ingin membaca hadis, hendaklah dia mengetahui ilmu nahwu (tata bahasa ‘Arab), ilmu lughah (bahasa ‘Arab), nama-nama para perawi sama ada yang diterima atau yang tidak diambil perkataannya. Dan apabila telah sah pada suatu riwayat apa-apa yang diketahui mengandungi kesalahan, maka yang benar berdasarkan jumhur para salaf dan khalaf meriwayatkannya dengan cara (disiplin) yang benar…” (Sekian nukilan)

[Shahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi, 1/106 – Daar Al-Hadits]

Syarah_Shahih_Muslim_Kitab_Arab_Daar_Al-Hadits