69 – Syarhus Sunnah

Syarhus Sunnah

Nama Buku:
Syarhus Sunnah (Tahqiq oleh Kholid bin Qosim al-Roddady)

Penulis:
Al-Imam al-Barbahari

Terbitan:
Pustaka Sahifa

Harga:
RM20

Berat:
100gram

Berkaitan Buku:

Masih ramai umat Islam yang masih belum mengenal dan jauh dari pengertian dan manhaj aqidah sunnah yang benar. Di antara mereka hanya memahami sunnah secara skop-skop kecil dan amat sedikit yang memungkinkan mampu menimbulkan peklbagai kesalah-fahaman. Kebanyakan manusia hanya beranggapan bahawa sunnah hanya berkaitan dengan urusan ubudiyyah atau fiqh ibadah semata-mata, padahal identik dengan Islam atau aqidah sebagaimana yang diaturkan oleh Bisyir bin Harits, “al-Islam adalah Sunnah dan Sunnah adalah Islam”. Begitu ramai dari kalangan ulama Ahlus Sunnah menamakan aqidah dengan sebutan sunnah, sehingga beberapa ulama salaf ada yang memberi judul buku-buku aqidah mereka dengan judul as-Sunnah, seperti imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abu Ashim, al-Baghawi, al-Barbahari, dan yang lainnya. “Syarhus Sunnah”, sebuah buku yang berkualiti, ilmiyah, dan menjadi rujukan kepada ahlus sunnah sehingga kini. Ia menjadi dasar manhaj dan pembinaan prinsip kepada para peneliti, pembaca dan yang memahaminya…

Jumlah Muka Surat:
180 m/s.

Hubungi:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: [email protected] untuk urusan tempahan atau pembelian.