446 – Syarah Shahih Muslim Terjemahan Pustaka Azzam

Syarah Shahih Muslim
Terjemahan Pustaka Azzam
Title:
Syarah Shahih Muslim
Terjemahan Pustaka Azzam

Author:
Imam an-Nawawi Rahimahullah (Wafat: 676H)
Publisher:
Pustaka Azzam

Price:

RM1450
Weight:
17kg

Description:

Syarah Shohih Muslim susunan Imam an-Nawawi rahimahullah (Wafat: 676H) ini adalah himpunan kitab yang mensyarahkan (menjelaskan) hadis-hadis yang terdapat dalam Kitab Shohih Muslim. Ia merupakan kitab yang masyhur di kalangan umat Islam dan menjadi rujukan dunia Islam Ahlus Sunnah waj-Jama’ah sama ada di peringkat pelajar (penuntut ilmu), pencinta ilmu, sarjana, mahupun ilmuan (ulama). Kitab ini membantu para pengkaji memahami maksud hadis-hadis yang terdapat dalam Shahih Muslim.
Perbahasan yang dibawakan oleh Imam an-Nawawi ini bersifat tematik (berdasarkan tajuk/bab) yang dengannya telah memudahkan para pengkaji dan pembaca dalam melakukan rujukan dan semakkan. Ulasan perbahasannya dilakukan secara ringkas dan padat dengan membawa perkataan para ulama mazhab berserta pentarjihan yang terkuat menurut pandangannya. Setiap perbahasan yang beliau bawakan menjadi pedoman dan panduan umat Islam seluruh dunia Islam, lebih-lebih lagi dari kalangan mereka yang berpegang dengan mazhab asy-Syafi’i kerana Imam an-Nawawi adalah di antara mujtahid besar Syafi’iyyah.
Total Pages:
18 Jilid Lengkap

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: [email protected] untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok. Layarihttp://galeriniaga.blogspot.com/

Payment:
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.

446 – Syarah Shahih Muslim Terjemahan Pustaka Azzam

Syarah Shahih Muslim
Terjemahan Pustaka Azzam
Title:
Syarah Shahih Muslim
Terjemahan Pustaka Azzam

Author:
Imam an-Nawawi Rahimahullah (Wafat: 676H)
Publisher:
Pustaka Azzam

Price:

RM1450
Weight:
17kg

Description:

Syarah Shohih Muslim susunan Imam an-Nawawi rahimahullah (Wafat: 676H) ini adalah himpunan kitab yang mensyarahkan (menjelaskan) hadis-hadis yang terdapat dalam Kitab Shohih Muslim. Ia merupakan kitab yang masyhur di kalangan umat Islam dan menjadi rujukan dunia Islam Ahlus Sunnah waj-Jama’ah sama ada di peringkat pelajar (penuntut ilmu), pencinta ilmu, sarjana, mahupun ilmuan (ulama). Kitab ini membantu para pengkaji memahami maksud hadis-hadis yang terdapat dalam Shahih Muslim.
Perbahasan yang dibawakan oleh Imam an-Nawawi ini bersifat tematik (berdasarkan tajuk/bab) yang dengannya telah memudahkan para pengkaji dan pembaca dalam melakukan rujukan dan semakkan. Ulasan perbahasannya dilakukan secara ringkas dan padat dengan membawa perkataan para ulama mazhab berserta pentarjihan yang terkuat menurut pandangannya. Setiap perbahasan yang beliau bawakan menjadi pedoman dan panduan umat Islam seluruh dunia Islam, lebih-lebih lagi dari kalangan mereka yang berpegang dengan mazhab asy-Syafi’i kerana Imam an-Nawawi adalah di antara mujtahid besar Syafi’iyyah.
Total Pages:
18 Jilid Lengkap

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: [email protected] untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok. Layarihttp://galeriniaga.blogspot.com/

Payment:
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.