Kesaksian Ulama Terhadap Kitab al-Ibanah karya Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari (Wafat: 324H)

Abu Numair Nawawi B. Subandi
www.ilmusunnah.com 

Seorang tokoh ustaz yang dikenali ramai sebagaimana tersebar videonya di Youtube.Com telah membuat dakwaan bahawa kitab al-Ibanah fi Ushul ad-Diyanah (atau al-Ibanah ‘an Ushul ad-Diyanah) adalah kitab palsu yang ditulis oleh puak-puak Wahhabi kemudian disandarkan kepada Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari. Sedangkan hakikatnya, kitab ini bukanlah kitab Wahhabi, tetapi ia adalah salah satu khazanah kitab milik tokoh ahlus sunnah (iaitu Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari rahimahullah). Jauh sekali sebagai kitab palsu!

Perkataan Wahhabi adalah sandaran atau penisbahan yang beliau (tokoh ustaz tersebut) gunakan untuk mengisyaratkan kepada pengikut-pengikut Syaikh Muhammad B. ‘Abdul Wahhab. Syaikh Muhammad ‘Abdul Wahhab ini adalah seorang tokoh ulama yang wafat pada tahun 1206 Hijrah.

Ironinya, pengakuan terhadap kewujudan dan keaslian kitab al-Ibanah ini sebenarnya telah berlaku jauh lebih awal lagi dari zaman puak-puak yang didakwa sebagai Wahhabi dan Muhammad B. ‘Abdul Wahhab sendiri! Maka berikut penulis sertakan sebahagian dari nukilan yang sempat dikumpulkan sebagai respon dan bukti awal terhadap fitnah tokoh ustaz tersebut.

[Pertama] Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad B. al-Husain al-Baihaqi (Wafat: 458H). Beliau berkata:

وقد ذكر الشافعي رحمه الله ما دل على أن ما نتلوه في القرآن بألسنتنا ونسمعه بآذاننا ونكتبه في مصاحفنا يسمى كلام الله عز و جل وأن الله عز و جل كلم به عباده بأن أرسل به رسوله صلى الله عليه و سلم وبمعناه ذكره أيضا علي بن إسماعيل في كتاب الإبانة

“Imam asy-Syafi’i rahimahullah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa ayat-ayat al-Qur’an yang kita lafazkan dengan lidah kita dan kita dengar dengan telinga kita serta yang kita tulis di mushaf-mushaf, kita namakan sebagai Kalamullah ‘Azza wa Jalla, dan bahawasanya Allah ‘Azza wa Jalla berfirman dengan para hamba-Nya dengan mengutus Rasul-Nya.

Dan semakna dengan itu disebutkan juga oleh ‘Ali B. Ismail (Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari) di dalam kitabnya al-Ibanah.” (al-Baihaqi, al-I’tiqad wa al-Hidayah ila Sabil ar-Rasyad, m/s. 108)

[Kedua] Al-Hafiz Ibnu Asakir rahimahullah (Wafat: 571H):

فلا بد أن يحكى عنه معتقده على وجهه بالأمانة، ليعلم حاله في صحة عقيدته في الديانة، فاسمع ما ذكره في كتاب الإبانة فإنه قال: ((الحمد لله الواحد العزيز الماجد، المتفرد بالتوحيد، المتمجد بالتمجيد، الذي لا تبلغه صفات العبيد، وليس له مثل ولا نديد….))

“Menjadi kewajiban bagi seseorang yang ingin menjelaskan i’tiqad Abu al-Hasan al-Asy’ari supaya disertai rasa amanah agar dapat diketahui kebenaran ‘aqidahnya dalam perkara agama. Maka, dengarkanlah apa yang telah ia sebutkan dalam kitabnya yang berjudul al-Ibanah, “Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, Maha Agung, dan Maha Terpuji. Yang sendiri dengan keesaan-Nya, yang terpuji dengan pujian, yang tidak sampai kepada-Nya sifat-sifat hamba, dan tidak ada kesamaan serta tandingan bagi-Nya…”.” (at-Tabyin Kadzib al-Muftari fi ma Nusiba ila al-Asy’ari, m/s. 152)

Kemudian, nukilan Ibnu Asakir ini turut disebutkan pula oleh al-Hafiz adz-Dzahabi rahimahullah (Wafat: 784H) dalam kitab al-‘Uluw lil ‘Aliyyil Ghoffar.

[Ketiga] Pengakuan Ibnu Taimiyyah rahimahullah (Wafat: 728H):

وَمُرَادُهُمْ الْأَشْعَرِيَّةُ الَّذِينَ يَنْفُونَ الصِّفَاتِ الْخَبَرِيَّةَ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مِنْهُمْ بِكِتَابِ ” الْإِبَانَةِ ” الَّذِي صَنَّفَهُ الْأَشْعَرِيُّ فِي آخِرِ عُمْرِهِ وَلَمْ يُظْهِرْ مَقَالَةً تُنَاقِضُ ذَلِكَ فَهَذَا يُعَدُّ مِنْ أَهْلِ السُّنَّة

“Mereka adalah golongan al-Asy’ariyah (pengikut Abu al-Hasan al-Asy’ari) yang menolak sifat-sifat Khabariyyah Allah. Namun, sebahagian dari mereka yang perkataannya bertepatan dengan kitab al-Ibanah yang ditulis oleh (Imam Abu al-Hasan) al-Asy’ari di akhir-akhir umurnya, maka mereka adalah termasuk Ahlus Sunnah.” (Majmu’ al-Fatawa, 6/359)

Ibnu Taimiyyah juga mengatakan:

وَقَالَ أَيْضًا أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ فِي كِتَابِهِ الَّذِي سَمَّاهُ ” الْإِبَانَةَ فِي أُصُولِ الدِّيَانَةِ ” وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ آخِرُ كِتَابٍ صَنَّفَهُ

“Dan Abu al-Hasan al-Asy’ari juga telah berkata di kitabnya yang beliau namakan al-Ibanah fi Ushul ad-Diyanah dan disebutkan oleh pengikut-pengikut beliau bahawasanya ia adalah kitab yang menjadi mazhabnya yang terakhir….” (Majmu’ al-Fatawa, 5/93)

[Keempat] Imam adz-Dzahabi rahimahullah (Wafat: 784H) berkata di dalam kitab beliau, al-‘Uluw lil ‘aliyyil Ghoffar:

وقال الأشعري في كتاب الإبانة في أصول الديانة له في باب الإستواء فإن قال قائل ما تقولون في الإستواء قيل نقول إن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى

“Dan telah berkata (Abu al-Hasan) al-Asy’ari di dalam kitab al-Ibanah fi Ushul ad-Diyanah miliknya pada bab al-Istiwa’:

“Jika seseorang berkata – “Apa pendapatmu tentang istiwa’?” Maka jawabnya, “Kami berpendapat bahawa Allah beristiwa’ di atas ‘Arsy sebagaimana firman Allah Ta’ala:

“Allah Yang Maha Pemurah, yang beristiwa’ di atas ‘Arsy.” (Surah Thoha, 20: 5).”

Demikianlah hingga akhir kitab al-Ibanah. Lalu kemudian beliau (adz-Dzahabi) berkata:

وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن شهره الحافظ ابن عساكر واعتمد عليه ونسخه بخطه الإمام محيي الدين النواوي

“Kitab al-Ibanah adalah kitab karya Abu al-Hasan Al-Asy’ari yang cukup terkenal. Kitab ini diperkenalkan oleh al-hafiz Ibnu ‘Asakir. Kitab ini disalin dan dipegang oleh Imam Muhyiddin an-Nawawi.” (al-‘Uluw lil ‘aliyyil Ghoffar, m/s. 1/218-219, no. 541)

Dengan ini, maka jelaslah bahawa dakwaan dan fitnah yang mengatakan kononnya kitab al-Ibanah ini hanya dimunculkan oleh puak-puak Wahhabi atau pengikut Syaikh Muhammad B. ‘Abdul Wahhab sebenarnya adalah tidak berasas sama sekali. Kerana kitab ini telah pun dikenali dan banyak disebut-sebut serta menjadi rujukan muktabar di kalangan para ulama generasi awal lagi.

Kandungan dan pegangan-pegangan aqidah yang disebutkan di dalamnya juga bertepatan dengan apa yang dipegang oleh para imam-imam ahlus sunnah yang sezaman dengannya. Juga bertepatan dengan pegangan para imam-imam sebelum dan selepasnya. Ia dikuatkan pula dengan dalil-dalil dari al-Qur’an dan al-hadis.

Wallahu a’lam.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest