Fatwa Ulama’ Sunnah tentang Demonstrasi

http://bahaya-syirik.blogspot.com

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah menetapkan bahawa seseorang tidak boleh memberontak kepada pemerintah, membangkang, derhaka, menyebarkan ‘aibnya, sama ada melalui majalah, mimbar, rapat umum, atau selainnya, kerana perkara tersebut hanya akan menimbulkan kerosakan, menyebabkan masyarakat tidak lagi segan, hormat, dan cinta kepada pimpinannya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً

“Sesiapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar dengannya, kerana sesiapa yang meninggalkan jama’ah walau sejengkal, lalu dia mati, maka dia akan mati seperti matinya orang jahiliyyah”. (Hadis Riwayat al-Bukhari dalam Sahih-nya (13/5), Muslim dalam Sahih-nya (3/1477), Ahmad dalam al-Musnad (1/275), dan lainnya)

Hadis ini menjelaskan bahawa seseorang tidak boleh derhaka kepada pemerintah, walaupun dalam perkara yang dianggap “remeh”, kerana yang remeh kadangkala menjadi besar, parah, dan gawat. Dari hadis ini, para ulama kita mengharamkan demonstrasi, kerana demonstrasi merupakan salah satu bentuk kederhakaan, dan pembangkangan kepada pemerintah yang dilarang keras oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Kerana banyaknya yang menyangka demonstrasi adalah perkara yang dibenarkan atau harus, maka dengan ini kami sampaikan fatwa-fatwa para ulama’ kaum muslimin dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang menjelaskan keharaman demonstrasi:

Fatwa Samahatusy Syaikh al-Imam ‘Abdul ‘Aziz Ibn Baz rahimahullah Ta’ala,

Beliau (rahimahullah) berkata, “Cara yang baik (tepat) merupakan sarana terbesar diterimanya kebenaran. Sedang cara yang keliru dan kasar merupakan sarana yang paling berbahaya ditolaknya dan tidak diterimanya kebenaran, atau hanya akan mengobarkan kekacauan, kezaliman, permusuhan, dan saling menyerang. Dikategorikan dalam permasalahan ini apa yang dikerjakan oleh sebahagian orang berupa demonstrasi yang menyebabkan keburukan yang banyak bagi para da’i. Maka berkonvoi (berarak) di jalan-jalan dan melaungkan teriakan bukanlah merupakan jalan untuk memperbaiki dan dakwah. Jadi, cara yang benar adalah dengan menziarahi (pemerintah), mengutuskan surat dengan cara yang lembut dan hikmah. Nasihatilah para pemimpin, pemerintah, dan ketua bahagian dengan kaedah seperti ini. Bukan dengan cara kekerasan dan demonstrasi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika tinggal di Makkah selama 13 tahun, baginda tidaklah pernah menggunakan demonstrasi dan berarak, serta tidak mengancam orang lain untuk menghancurkan harta-bendanya, dan membunuh mereka. Tidak ragu lagi, cara ini akan membahayakan dakwah dan para da’i, ia akan menghalangi tersebarnya dakwah, membuat para pemimpin akan memusuhinya dan melawannya dengan segala yang mungkin yang boleh dilakukannya. Mereka (para pelaku demo) menginginkan kebaikan dengan cara seperti tersebut, akan tetapi malah terjadi yang sebaliknya. Maka hendaknya seorang da’i ilallah menempuh jalannya para rasul dan pengikutnya, sekalipun memakan waktu yang panjang. Itu lebih utama dibandingkan perbuatan yang membahayakan dan mempersempit (ruang gerak) dakwah, atau langsung menyekatnya. Walaa haula walaa quwwata illa billah”. (Lihat Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah, edisi ke-38, (hal.310))

Beliau (rahimahullah) pernah ditanya, “Adakah demonstrasi yang dilakukan oleh pemuda dan wanita melawan pemerintah boleh dianggap termasuk cabang dakwah? Adakah orang yang meninggal di dalamnya dianggap mati syahid?”

Maka beliau (rahimahullah) memberikan jawaban: “Saya tidak memandang demonstrasi yang dilakukan para kaum hawa dan juga oleh kaum Adam sebagai suatu bentuk jalan penyelesaian. Akan tetapi itu merupakan sebab timbulnya fitnah (baca: musibah), keburukan, menjadi sebab dizaliminya sebahagian orang, dan melampaui batas ke atas sebahagian orang tanpa haq. Akan tetapi, cara-cara yang syar’i (menasihati pemerintah) adalah dengan cara berutus surat, menasihatinya, dan mendakwahinya menuju kepada suatu kebaikan dengan cara damai. Demikianlah yang ditempuh para ulama’. Demikianlah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam dan para pengikut mereka dalam kebaikan. Cara mereka menasihati dengan mengirim surat dan berbicara langsung dengan orang yang bersalah, pemerintah, dan penguasa. Dengan cara menghubunginya, menasihatinya, dan menyuratinya, tanpa menyebarkan ‘aibnya di atas mimbar-mimbar dan tempat-tempat lainnya (dengan berteriak): “Pemerintah Fulan melakukan begini dan begini, lalu hasilnya begini dan begini!!”, Wallahul Musta’an”. (Semak Kaset: Muqtathofaat min Aqwaal Al-Ulama’)

Demonstrasi bukanlah uslub (cara) berdakwah yang benar. Bukan seperti yang dinyatakan oleh seorang da’i hizbi (yang bersifat kepuakan), Safar al-Hawaly. Dia berkata seperti di dalam kasetnya yang berjudul “Syarah al-Aqidah ath-Thohawiyyah” (no. 185), ”Sesungguhnya demonstrasi yang dilakukan oleh kaum wanita merupakan salah satu di antara uslub (cara) berdakwah dan membuahkan hasil”.

Senada dengan ini, A’idh al-Qarni berkata, “Demi Dzat Yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh telah keluar di al-Jaza’ir dalam satu hari 700000 wanita muslimah yang berhijab menuntut ditegakkannya syari’at Allah”.

Ada pun Salman bin Fahd al-‘Audah, maka tidak jauh beza dengan kedua temannya tadi. Dia berkata sebagaiman di dalam kaset “Lin Nisaa’ Faqoth”, ”Sungguh kita telah mendengar di beberapa negara lain suatu berita yang menggembirakan adanya kembali (kesedaran) yang jujur (khususnya di kalangan pemudi) kepada Allah. Setiap orang dengar adanya demonstrasi lantang di al-Jaza’ir. Sedangkan pemimpinnya adalah sekelompok wanita. Jumlah mereka lebih dari ratusan ribu orang”.

Syaikh ‘Abdul Malik Ramadhani al-Jaza’iry hafizhahullah berkata ketika mengkritik kekeliruan tiga orang di atas, “Demi Allah, sesungguhnya perbuatan mereka ini benar-benar aneh! Tidaklah pernah dibayangkan sekiranya Jazirah Arab (setelah adanya dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab) akan melahirkan orang-orang seperti mereka!? Apakah setelah kehidupan yang dihiasi dengan menjaga kehormatan yang dijaga oleh kaum muslimin Jazirah, akan datang Safar, Salman, dan al-Qarni ke hadapan para wanita untuk mengeluarkan mereka dari rumah kemuliaan mereka dengan memperbanyak jumlah dan kekuatan dengan para wanita!? Safar menjelaskan pengaruh yang dalam ketika keluarnya para wanita tersebut untuk berdemonstrasi, manakala al-Qarni menguatkannya dengan sumpah!! Sedang Salman membangkitkan semangat mereka agar tetap bersabar menghadapi kereta-kereta kebal. Sungguh, alangkah aneh agama!”. (Lihat: Madarik an-Nazhor (hal. 419-420), cet. Dar Sabiil al-Mu’minin)

Apa yang dinyatakan oleh tiga orang ini jelas salah, kerana menasihati pemerintah adalah dengan secara rahsia dan tersembunyi seperti menziarahinya, menyuratinya, menelefonnya, atau menghubunginya melalui temannya, atau seumpamanya, kerana dengan cara inilah merupakan prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ َأَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلا َيُبْدِ لَهُ عَلاَنِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوْ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فََذَاكَ وَإِلاَّ كَانَ قَدْ أَدَّى اَلَّذِيْ عَلَيْهِ لَهُمَنْ َأَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلا َيُبْدِ لَهُ عَلاَنِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوْ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فََذَاكَ وَإِلاَّ كَانَ قَدْ أَدَّى اَلَّذِيْ عَلَيْهِ لَهُ
“Sesiapa yang ingin menasihati seseorang penguasa, maka janganlah ia menampakkannya secara terang-terangan, akan tetapi hendaklah dia mengambil (memegang) tangannya, dan berduan dengannya. Jika ia terima, maka itulah (yang diharap). Jika tidak, maka dia telah melaksanakan keawajiban bagi dirinya”. (Hadis Riwayat Ibnu Abi ‘Ashim dalam as-Sunnah (1096). Syaikh al-Albany rahimahullah berkata di dalam Zhilal al-Jannah (hal.514), “Sanadnya sahih”)

Fauzy bin Abdillah al-Atsary hafizhahullah berkata, “Hadis ini menunjukkan bahawa nasihat kepada pemerintah dengan cara rahsia, bukan dengan cara terang-terangan, dan bukan pula memceritakan ‘aibnya di atas mimbar-mimbar, rapat umum, masjid-masjid, surat khabar, majalah dan selainnya sebagai suatu nasihat”. (Lihat: al-Ward al-Maqthuf (hal.66))

Fatwa Asy-Syaikh Muhammad bin Sholeh al-‘Utsaimin rahimahullah,

Beliau rahimahullah Ta’ala ditanya: “Adakah perlakuan demonstrasi boleh dianggap sebagai sarana dakwah yang disyari’atkan?” Beliau menjawab, “Alhamdu lillahi Rabbil alamin wa Shallallahu ala Muhammad wa ala ‘alihi wa Shahbihi wa Sallam wa man tabi’ahum bi ihsan ilaa yaumiddin. Amma ba’du: Sesungguhnya demonstrasi merupakan perkara baru, tidaklah dikenal di zaman Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian di dalamnya terdapat kekacauan dan huru-hara yang menjadikannya perkara terlarang, di mana di dalamnya terjadi pemecahan kaca-kaca, pintu-pintu, dan selainnya. Juga terjadi padanya ikhtilath (campur-baur) di antara lelaki dan wanita, orang tua dan anak muda, dan sejenisnya di antara kerosakan dan kemungkaran. Ada pun masalah tekanan ke atas pemerintah. Jika pemerintahnya muslim, maka cukuplah bagi mereka sebagai penasihat adalah Kitabullah Ta’ala, dan Sunnah Rasul Shallallahu alaihi wa Sallam. Ini adalah sesuatu yang terbaik dipraktikkan kepada seorang muslim. Jika pemerintahnya kafir, maka jelas mereka tidak akan memperhatikan para peserta demonstrasi. Pemerintah tersebut akan “bermanis muka” di depan mereka, sementara itu hanyalah merupakan keburukan yang tersembunyi di batin mereka. Kerananya, kami memandang bahawa demonstrasi merupakan perkara mungkar!! Ada pun alasan mereka: “Demonstrasi ini dilakukan dengan”. Memang terkadang aman di awalnya atau pertama kalinya, lalu kemudian berubah menjadi merosak. Saya nasihatkan kepada para pemuda supaya mereka mahu mengikuti jalannya Salaf. Kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memuji para sahabat Muhajirin dan Anshor, serta juga orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan”. (Lihat al-Jawab al-Abhar(hal.75) karya Fu’ad Siroj)

Fatwa Fadhilah asy-Syaikh al-Allamah Sholeh bin Ghoshun rahimahullah

Fadhilah asy-Syaikh al-‘Allamah Sholeh bin Ghoshun rahimahullah berkata, “Menjadi seorang da’i, hendaklah orang yang memerintahkan (mengajak kepada) kebaikan, dan melarang dari kemungkaran, wajib baginya untuk menghiasi dirinya dengan kesabaran, mengharapkan pahala dan ganjaran (di sisi Allah), menanggung segala sesuatu yang ia perdengarkan (sampaikan) atau terkadang ia dicemoh di dalam dakwahnya. Ada pun seorang da’i yang menempuh cara kekerasan, atau dia (wal’iyadzu billah) menempuh cara dengan menyakiti manusia, mengganggu orang (masyarakat), atau menempuh (menggunakan) cara perselisihan dan pertengkaran, dan memecah-belah kesatuan. Ini merupakan perkara-perkara syaitan. Ia adalah prinsip dakwah Khawarij. Inilah prinsip dakwah Khawarij!! Iaitu mereka yang mengingkari kemungkaran dengan senjata, mengingkari sesuatu perkara yang mereka anggap tidak boleh dan menyelisihi keyakinan mereka dengan cara peperangan, menumpahkan darah, mengkafirkan orang, dan beberapa perkara lain. Maka bezakanlah di antara dakwah para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan Salafush Sholeh dengan dakwah para Khawarij dan orang yang menempuh manhaj (jalan hidup) mereka, dan menjalani jalan mereka. Dakwahnya para sahabat dengan cara hikmah, nasihat, menjelaskan kebenaran, dengan penuh kesabaran, dengan berhias kesabaran, dan dengan tujuan mencari pahala dan ganjaran. Sedangkan dakwah Khawarij dengan cara membunuh manusia, menumpahkan darah mereka, mengkafirkan mereka, memecah-belah kesatuan, dan merobek-robek barisan kaum muslimin. Ini adalah perbuatan-perbuatan keji dan bid’ah. Sewajarnya orang-orang yang mengajak kepada perkara-perkara seperti ini dijauhkan (dipulaukan) dan dijauhi, diburuk-sangkai. Mereka itu telah memecah-belah kesatuan kaum muslimin. Padahal penyatuan (perpaduan) itu adalah merupakan rahmat, manakala perpecahan merupakan sengsara dan adzab (wal’iyaadzu billah). Sekiranya suatu penduduk negara di atas kebaikan, bersatu di atas satu kata, niscaya mereka akan memiliki karisma dan kewibawaan. Akan tetapi penduduk negara kita sekarang telah menjadi berkelompok-kelompok (berpecah-belah) dan terkotak-kotak (huru-hara). Mereka telah sobek (kacau-bilau), berselisih, musuh dari kalangan mereka masuk ke tengah-tengah mereka, dari sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lainnya. Ini merupakan cara bid’ah, dan keji. Merupakan jalan seperti yang telah berlalu keterangannya, datang dari orang-orang yang mahu memecah-belah kesatuan, dan orang-orang yang telah membunuh Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu dan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan sahabat, peserta bai’at ar-Ridhwan. Mereka telah membunuh beliau, sedangkan mereka menginginkan “kebaikan”!! Sedangkan mereka itu adalah pemimpin kerosakan, pemimpin bid’ah, dan pemimpin perpecahan. Mereka itulah yang memecah-belah persatuan kaum muslimin, dan melemahkan barisan kaum muslimin. Demikian juga sehingga orang-orang yang berpendapat bolehnya, mengadaptasi, dan menganggapnya baik. Maka orang seperti ini buruk aqidahnya, dan wajib dijauhi. Aku tahu (wa’iyaadzu billah) bahawa ada seorang yang disiapkan untuk membahayakan ummatnya dan teman-teman majlisnya, serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Nasihat yang haq, hendaklah seseorang muslim menjadi seseorang yang bekerja, membangun, mengajak kepada kebaikan, dan mencari kebaikan sebenar-benarnya. Dia harus mengucapkan kebenaran, berdakwah dengan cara yang benar dan lembut, berbaik sangka terhadap saudaranya, serta mengetahui bahawa kesempurnaan merupakan sesuatu yang sukar diraih, bahawasanya yang ma’sum adalah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, dan sekiranya para pemerintah tersebut hilang/pergi, maka tidak akan datang orang yang lebih baik dibandingkan mereka. Sekiranya semua orang yang ada hilang/pergi, sama saja di antara mereka ada pemerintah, pihak yang bertanggung-jawab, atau para penuntut, atau rakyat. Andaikan ini semuanya pergi/hilang (rakyat negara mana saja), niscaya akan datang pemimpin yang lebih buruk darinya!! Kerana tidak akan datang suatu masa melainkan yang berikutnya lebih buruk. Jadi, sesiapa yang menginginkan (memaksa) supaya orang-orang tertentu itu mencapai kepada darjat kesempurnaan, atau menjadi orang-orang yang ma’sum dari segala kesalahan dan keburukan. Orang (yang berpemikiran) seperti ini adalah orang sesat. Mereka ini adalah orang-orang Khawarij. Mereka inilah yang memecah-belah perpaduan manusia dan menyakiti mereka. Ini merupakan tujuan orang-orang yang memusuhi Ahlus Sunnah wal Jama’ah dengan kepelbagaian bentuk bid’ah dari kelompok orang-orang Rafidhah (Syi’ah), Khawarij, Mu’tazilah, dan seluruh jenis pelaku keburukan dan bid’ah”. (Lihat: Majallah Safinah an-Najaah, edisi 2, Januari 1997 M)

Inilah beberapa fatwa ulama’ besar di zaman ini. Semuanya sepakat mengharamkan demonstrasi, kerana menimbulkan kerosakan di dalam segala aspek kehidupan, sama ada secara langsung atau tidak. Fakta yang ada di hadapan anda telah membuktikan bahawa demonstrasi menyebabkan banyak kerosakan. Dasarnya, demonstrasi adalah haram di dalam Islam, sama ada demonstrasinya dalam bentuk damai tidak menimbulkan rusuhan di ketika demonstrasi, apalagi yang disertai kekasaran, dan sesuatu yang memancing emosi, serta merendahkan kewibawaan pemerintah.

Sumber: Buletin Jum’at Al-Atsariyyah edisi 26 Tahun I. Penerbit: Pustaka Ibnu Abbas. Alamat: Pesantren Tanwirus Sunnah, Jl. Bonto Te’ne No. 58, Kel. Borong Loe, Kec. Bonto Marannu, Gowa-Sulsel. HP: 08124173512 (a/n Ust. Abu Fa’izah). Pimpinan Redaksi/Penanggung Jawab: Ust. Abu Fa’izah Abdul Qadir al-Atsary, Lc. Dewan Redaksi: Santri Ma’had Tanwirus Sunnah – Gowa. Editor/Pengasuh: Ust. Abu Fa’izah Abdul Qadir al-Atsary, Lc. Layout: Abu Muhammad Mulyadi.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest