535 – al-Muhalla karya Ibnu Hazm

al-Muhalla Karya Ibnu Hazm


Title:
al-Muhalla karya Ibnu Hazm
Judul Asal: al-Muhalla

Author:
Imam Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah (Wafat: 456H)
Tahqiq Syaikh Ahmad Syakir

Publisher:
Pustaka Azzam

Price:

RM68 (per Jilid)

Weight:
1.0kg (per jilid)

Description:


Inilah dia terjemahan hasil mahakarya hebat Imam Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah (Wafat: 456H), yang juga dikenali sebagai imam dalam mazhab Zhahiri (literal). al-Muhalla merupakan sebuah karya besar dalam bidang fiqh yang terbilang masyhur namun jarang sekali dikenali masyarakat hari ini. Ibnu Hazm menghimpunkan dan menghuraikan pelbagai permasalahan dalam bidang fiqh melalui kitabnya yang cukup unik ini.

Ibnu Hazm memulakan perbahasannya dengan perbahasan Tauhid kemudian barulah dimulakan dengan memasuki perbahasan fiqh. Alahmdulillah, kitab ini telah mula lengkap diterjemahkan sehingga memasuki 6 jilid pertamanya sekitar bab zakat, solat-solat sunnah, dan pengurusan jenazah.

Imam Izzuddin B. ‘Abdus Salam berkata, “Ibnu Hazm termasuk ulama mujtahid, aku tidak pernah melihat kitab yang membicarakan hal-ehwal fiqh Islam seperti kitab al-Muhalla karya Ibnu Hazm dan kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi.”

Imam adz-Dzahabi rahimahullah berkata, “Apa yang dikatakan oleh Imam Izzudin B. ‘Abdus Salam adalah benar. Dan kitab ketiga setelah kedua kitab tersebut adalah Sunan al-Kubro karya al-Baihaqi rahimahullah, manakala yang ke-empat adalah at-Tamhid karya Imam Ibnu ‘Abdil Barr rahimahullah. Sesiapa yang mampu mendapatkan kitab-kitab ini dan dia termasuk mufti yang bijaksana lagi faqih lalu kemudian dia segera mempelajarinya, maka dia akan menjadi orang yang benar-benar faqih.”

Total Pages:
Telah siap 6 Jilid Pertama

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: [email protected] untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok. Layari –http://galeriniaga.blogspot.com/

Payment:
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) atau Bank Islam: 12038010109649 (Atsar Enterprise) & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.

535 – al-Muhalla karya Ibnu Hazm

al-Muhalla Karya Ibnu Hazm


Title:
al-Muhalla karya Ibnu Hazm
Judul Asal: al-Muhalla

Author:
Imam Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah (Wafat: 456H)
Tahqiq Syaikh Ahmad Syakir

Publisher:
Pustaka Azzam

Price:

RM68 (per Jilid)

Weight:
1.0kg (per jilid)

Description:


Inilah dia terjemahan hasil mahakarya hebat Imam Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah (Wafat: 456H), yang juga dikenali sebagai imam dalam mazhab Zhahiri (literal). al-Muhalla merupakan sebuah karya besar dalam bidang fiqh yang terbilang masyhur namun jarang sekali dikenali masyarakat hari ini. Ibnu Hazm menghimpunkan dan menghuraikan pelbagai permasalahan dalam bidang fiqh melalui kitabnya yang cukup unik ini.

Ibnu Hazm memulakan perbahasannya dengan perbahasan Tauhid kemudian barulah dimulakan dengan memasuki perbahasan fiqh. Alahmdulillah, kitab ini telah mula lengkap diterjemahkan sehingga memasuki 6 jilid pertamanya sekitar bab zakat, solat-solat sunnah, dan pengurusan jenazah.

Imam Izzuddin B. ‘Abdus Salam berkata, “Ibnu Hazm termasuk ulama mujtahid, aku tidak pernah melihat kitab yang membicarakan hal-ehwal fiqh Islam seperti kitab al-Muhalla karya Ibnu Hazm dan kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi.”

Imam adz-Dzahabi rahimahullah berkata, “Apa yang dikatakan oleh Imam Izzudin B. ‘Abdus Salam adalah benar. Dan kitab ketiga setelah kedua kitab tersebut adalah Sunan al-Kubro karya al-Baihaqi rahimahullah, manakala yang ke-empat adalah at-Tamhid karya Imam Ibnu ‘Abdil Barr rahimahullah. Sesiapa yang mampu mendapatkan kitab-kitab ini dan dia termasuk mufti yang bijaksana lagi faqih lalu kemudian dia segera mempelajarinya, maka dia akan menjadi orang yang benar-benar faqih.”

Total Pages:
Telah siap 6 Jilid Pertama

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: [email protected] untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok. Layari –http://galeriniaga.blogspot.com/

Payment:
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) atau Bank Islam: 12038010109649 (Atsar Enterprise) & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.