al-Mustadrak al-Hakim

Title:
al-Mustadrak al-Hakim
(Hard Cover)

Author:
al-Hafiz Abu ‘Abdillah Muhammad B. ‘Abdullah al-Hakim an-Naisaburi (Wafat: 405H)

Publisher:
Pustaka Azzam

Price:

RM90, Jilid 1
RM110, Jilid 2
RM110, Jilid 3

Weight:
1.1 kg
Berat purata bagi setiap jilid

Description:


Ini adalah sebuah buku di antara deretan kitab-kitab hadis. Kitab yang berjudul al-Mustadrak ini memuatkan hadis-hadis sahih berdasarkan penilaian Imam al-Hakim yang tidak terdapat dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim. Ia disusun oleh al-Hafiz Imam al-Hakim (Wafat: 405H).

Imam al-Hakim berusaha menyusunnya berdasarkan kriteria sahih al-Bukhari dan Muslim, atau salah satu dari keduanya, atau berdasarkan ijtihadnya. Walau bagaimanapun, peniaian sahih hadis-hadis dalam kitab al-Mustadrak al-Hakim ini sebenarnya masih memerlukan penelitian semula kerana di dalamnya terdapat banyak hadis-hadis yang disangka sahih tetapi sebaliknya amat bertentangan sekali. Oleh sebab itulah antaranya Imam adz-Dzahabi rahimahullah (Wafat: 748H) dan beberapa kalangan ulama hadis lainnya tampil memberi penilaian semula terhadap hadis-hadis yang disahihkan oleh al-Hakim ini.

Kitab yang diterjemahkan ini adalah kitab al-Mustadrak karya al-Hakim yang di dalamnya turut disertakan sekali komentar dan tahqiq hadis oleh Imam al-Hafiz adz-Dzahabi, al Hafiz al-‘Iraqi, al-Munawi, dan beberapa ulama hadis lainnya. Ini adalah bagi memastikan setiap hadis yang cuba disampaikan melalui kitab ini menjadi lebih jelas status dan kedudukannya sama ada sahih, hasan, dhaif, atau maudhu’.

Semoga dengan hadirnya hasil terjemahan kitab al-Mustadrak al-Hakim ini akan memperkayakan lagi khazanah ilmu pengetahuan masyarakat dalam bidang hadis. Semoga ia membantu perkembangan yang posistif ilmu-ilmu Islam (terutamanya dalam soal hadis) di tanah air kita ini. Di samping itu, kitab ini juga tampil sebagai alternatif dan penjelasan terhadap banyak hadis-hadis yang sebelum ini tidak diketahui atau diragui status kesahihan atau kelemahannya. Atau bahkan yang disalah fahami yang dianggap sama ada sahih atau dhaif, tetapi rupanya adalah sebaliknya. Maka, penjelasan status hadis yang dibawa melalui buku ini mampu menjadi sebagai sebuah pencerahan yang positif, insyaAllah. Agar kita lebih yakin dan terbuka dalam menerima sesebuah hadis.

Total Pages:
Telah siap 3 Jilid Pertama

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: [email protected] untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok. Layari –http://galeriniaga.blogspot.com/

Payment:
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) atau Bank Islam: 12038010109649 (Atsar Enterprise) & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest
al-Mustadrak al-Hakim

Title:
al-Mustadrak al-Hakim
(Hard Cover)

Author:
al-Hafiz Abu ‘Abdillah Muhammad B. ‘Abdullah al-Hakim an-Naisaburi (Wafat: 405H)

Publisher:
Pustaka Azzam

Price:

RM90, Jilid 1
RM110, Jilid 2
RM110, Jilid 3

Weight:
1.1 kg
Berat purata bagi setiap jilid

Description:


Ini adalah sebuah buku di antara deretan kitab-kitab hadis. Kitab yang berjudul al-Mustadrak ini memuatkan hadis-hadis sahih berdasarkan penilaian Imam al-Hakim yang tidak terdapat dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim. Ia disusun oleh al-Hafiz Imam al-Hakim (Wafat: 405H).

Imam al-Hakim berusaha menyusunnya berdasarkan kriteria sahih al-Bukhari dan Muslim, atau salah satu dari keduanya, atau berdasarkan ijtihadnya. Walau bagaimanapun, peniaian sahih hadis-hadis dalam kitab al-Mustadrak al-Hakim ini sebenarnya masih memerlukan penelitian semula kerana di dalamnya terdapat banyak hadis-hadis yang disangka sahih tetapi sebaliknya amat bertentangan sekali. Oleh sebab itulah antaranya Imam adz-Dzahabi rahimahullah (Wafat: 748H) dan beberapa kalangan ulama hadis lainnya tampil memberi penilaian semula terhadap hadis-hadis yang disahihkan oleh al-Hakim ini.

Kitab yang diterjemahkan ini adalah kitab al-Mustadrak karya al-Hakim yang di dalamnya turut disertakan sekali komentar dan tahqiq hadis oleh Imam al-Hafiz adz-Dzahabi, al Hafiz al-‘Iraqi, al-Munawi, dan beberapa ulama hadis lainnya. Ini adalah bagi memastikan setiap hadis yang cuba disampaikan melalui kitab ini menjadi lebih jelas status dan kedudukannya sama ada sahih, hasan, dhaif, atau maudhu’.

Semoga dengan hadirnya hasil terjemahan kitab al-Mustadrak al-Hakim ini akan memperkayakan lagi khazanah ilmu pengetahuan masyarakat dalam bidang hadis. Semoga ia membantu perkembangan yang posistif ilmu-ilmu Islam (terutamanya dalam soal hadis) di tanah air kita ini. Di samping itu, kitab ini juga tampil sebagai alternatif dan penjelasan terhadap banyak hadis-hadis yang sebelum ini tidak diketahui atau diragui status kesahihan atau kelemahannya. Atau bahkan yang disalah fahami yang dianggap sama ada sahih atau dhaif, tetapi rupanya adalah sebaliknya. Maka, penjelasan status hadis yang dibawa melalui buku ini mampu menjadi sebagai sebuah pencerahan yang positif, insyaAllah. Agar kita lebih yakin dan terbuka dalam menerima sesebuah hadis.

Total Pages:
Telah siap 3 Jilid Pertama

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: [email protected] untuk urusan tempahan, pembelian, atau semakan stok. Layari –http://galeriniaga.blogspot.com/

Payment:
Bank in/depositkan bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari) atau Bank Islam: 12038010109649 (Atsar Enterprise) & sms/email kan nama, alamat penuh anda, serta no. tel untuk urusan penghantaran.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest