324 – Wanita Pilihan Di Zaman Rasulullah

Wanita Pilihan Di Zaman Rasulullah

Title:
Wanita Pilihan Di Zaman Rasulullah
Judul Asal: Shahabiyyat Haula ar-Rasuul

Author:
Syaikh Muhammad Hassan
Publisher:
Pustaka as-Sunnah

Price:
RM88

Weight:
1.4kg

Description:

Seorang penyair berkata: “Ibu bagaikan sebuah sekolah apabila engkau persiapkan maka engkau telah menyiapkan sebuah generasi yang baik sikapnya.”

Di sebalik seorang tokoh besar pasti ada sebuah figure yang hebat, lembut lisan perkataan dan sikapnya, indah akhlaknya. Manakala di sebalik kelembutan itu tersimpan pula sebuah kekuatan besar yang sentiasa memberikan motivasi, dorongan dan galakkan yang bermanfaat bagi seseorang tokoh tersebut. Sejarah telah memperkenalkan kepada kita personaliti seperti ‘Abdullah Ibnu ‘Abbas, Abdullah ibnu Zubair dan Saad ibnu Muaz radhiyallahhu ‘anhum – mereka adalah para ulama ahli hadis yang lahir dari personaliti para ibu yang kuat berpegang kepada nilai-nilai syari’at, penyabar, penyayang dan tidak pernah mengenal erti letih demi mencari redha Ilahi dan melahirkan para pejuang yang sentiasa bersiap-sedia dalam membela Agama Allah ini.

Dari itu, seperti apakah personaliti wanita pilihan yang dimaksudkan tersebut yang mana sejarahnya telah diukir dengan tinta emas oleh sejarawan Islam ini? Dengan itu, buku ini pun mengajak seluruh pembaca dan umat Islam khususnya membuka kembali lembaran-lembaran sejarah yang sangat luar biasa tersebut, penuh dengan suka dan cita serta memiliki hikmah yang bertaburan dan pelajaran hasanah yang boleh dipetik untuk menggarap kebangkitan semula semangat masyarakat yang telah mula pudar dan harapan yang kian sirna.

Di antara perbahasan yang tercakup dalam buku ini adalah: 1 – Keutamaan para wanita Quraisy, Anshar, dan Isteri-isteri Nabi. 2 – Kisah Khadijah Binti Khuwalid. 3 – Saudah Binti Zam’ah. 4 – ‘Aisyah Binti Abu Bakr. 5 – Hafsh Binti ‘Umar. 6 – Zainab Binti Khuzaimah. 7 – Ummu Salamah. 8 – Zainab Binti Jahsy. 9 – Juwairah Binti al-Harits. 10 – Ramlah Binti Abi Sufyan. 11 – Shafiyyah Binti Huyay. 12 – Maimunah Binti Harits. 13 – Fathimah Binti Rasulullah. 14 – Halimah as-Sa’adiyah. 15 – Ummu Aiman. 16 – Fathimah Binti Asad. 17 – Ummu Sulaim. 18 – Ummu Hisyam Binti Haritsah. 19 – Ummu Imarah. 20 – Asma’ Binti Abu Bakr. 21 – Ummu Haram Binti Malhan. 22 – Kabsyah Binti Rafi’. 23 – Sumayyah Binti Khabath. 24 – Ummu Waraqah Binti Harit. 25 – Shafiyyah Binti ‘Abdul Mutthalib. 26 – Atikah Binti Zaid. 27 – Asma’ Binti Umais. 28 – Ummu Syarik. 29 – Umamah Binti Abil Ash. 30 – Rubayyi’ Binti Mu’awwidz. 31 – Ummu Fadhl (Lubabah Binti Harits). 32 – Khansa’. 33 – Ummu Ma’bad al-Khaza’iyyah. 34 – Ummu Kultsum Binti Uqbah. 35 – Ummul Mundzir Binti Qais. 36 – Hindun Binti Utbah…

Total Pages:
808 m/s.

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: [email protected] untuk urusan harga, pengedar, diskaun, tempahan atau pembelian.

Payment:
Bank in bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8 atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari), & sms/email kan nama & alamat penuh anda untuk penghantaran.