308 – Syarhus Sunnah Imam al-Barbahari

Syarhus Sunnah Imam al-Barbahari

Title:
Syarhus Sunnah Imam al-Barbahari
Judul Asli (‘Arab): Syarhus Sunnah

Author:
Imam al-Barbahari rahimahullah (Wafat: 329H)
Tahqiq: ‘Abdurrahman B. Ahmad al-Jumaizi

Publisher:
Pustaka Imam adz-Dzahabi

Price:
RM22

Weight:
300g

Description:

Agak sebak terasa di dada ketika melihat pelbagai fitnah dan syubhat yang mengancam dan merosakkan aqidah masyarakat pada zaman ini, sehingga dalam persoalan mengenal Allah sahaja telah muncul pelbagai pendapat yang tidak ketahuan asalnya. Ada yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana sahaja, ada pula berpendapat Allah itu di hati kita, malah lebih pelik – Allah itu menyatu dengan alam semesta ini. Kemudian – semakin ramai pula yang mengingkari kewujudan azab & nikmat kubur, mengingkari/menolak hadis atas sebab ianya hadis ahad dan tidak boleh digunakan dalam hujjah aqidah, mengambil/memahami al-qur’an dengan hati dan akal (tanpa merujuk kepada tafsir ulama terdahulu), hanya berpegang kepada al-Qur’an sahaja dan tidak mahu berpegang kepada hadis (sunnah), serta pelbagai lagi bentuk pemikiran yang merosakkan telah mula lahir dan menyerang. Di tengah-tengah kerancuan (kelirunya) kefahaman ummat tentang aqidah -maka, kitab ini wajar kita ambil dan belek kembali untuk dibaca, ditela’ah, difahami, direnungi. Kitab ini adalah tulisan hasil peninggalan salah seorang imam (ulama) Ahlus Sunnah di era 300 hijrah, yang pada zamannya tekenal berjuang mempertahankan aqidah ahlus sunnah dari pelbagai bentuk serangan aqidah sesat muktazilah dan al-asya’irah. Ia hidup di zaman anak-anak murid imam Ahmad B. Hanbal, yang juga bersama-sama mereka mempertahankan benteng Ahlus Sunnah. Berkenaan buku ini dan penyusunnya (Imam al-Barbahari), telah berkata Bisyir bin Harits, “al-Islam adalah as-Sunnah, dan as-Sunnah adalah Islam”. Kerana Islam itu ditegakkan dengan as-Sunnah dan kerana al-Qur’an itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, bukan kepada kita secra langsung. Daripada beliaulah kita mengambil kefahaman dan tafsirannya. Tela’ahlah buku ini yang di dalamnya memuatkan pesanan dan prinsip-prinsip penting aqidah Islam daripada seorang ulama Ahlus Sunnah yang sejahtera aqidahnya.

Tentang peribadi beliau, beliau bernama al-Hasan B. ‘Ali B. Khalaf al-Barbahari. Beliau banyak bergaul dengan sahabat-sahabat dan anak-anak murid Imam Ahmad B. Hanbal. al-Hafiz Ibnu Katsir memuji beliau dengan katanya, “Beliau (Imam al-Barbahari) adalah seorang ulama yang zuhud, ulama ahli fiqih dari mazhab Hanbali, sangat ahli dalam memberi nasihat, dan sangat tegas lagi keras terhadap ahli bid’ah dan pelaku maksiat, serta sangat berwibawa dan disegani oleh kalangan ‘alim dan awam.” Imam adz-Dzahabi pula menyatakan, “Beliau adalah seorang syaikh (guru) yang bermazhab Hanbali yang menjadi tokoh ikutan dan imam… yang faqih. Beliau lantang dalam menyerukan kebenaran dan sentiasa menyeru kepada atsar (hujah yang sahih di atas kefahaman ahlus sunnah), tidak menyelisihi Allah Subhanahu wa Ta’ala…”

Total Pages:
243 m/s.

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: [email protected] untuk urusan harga, pengedar, diskaun, tempahan atau pembelian.

Payment:
Bank in bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8 atau Maybank: 162786012893 (Nur Amalina Bt. Zahari), & sms/email kan nama & alamat penuh anda untuk penghantaran.