140 – Ensiklopedi Adab Islam

Ensiklopedi Adab Islam

Title:
Ensiklopedi Adab Islam
Judul Asal (‘Arab): Mausuu’atul Aadaab al-Islamiyyah

Author:
Syaikh ‘Abdul ‘Aziz B. Fathi as-Sayyid Nada

Terjehaman oleh: Ust. Abu Ihsan al-Atsary

Publisher:
Pustaka Imam asy-Syafi’i

Price:
RM140.00

Weight:
2.8kg

Description:


Islam telah pun mengajarkan adab sama ada di dalam persoalan ibadah mahu pun mu’amalah (hubungan di antara sesama manusia atau dengan makhluk lainnya). Ini menjelaskan bahawa Islam adalah agama yang sempurna dan rahmatan lil ‘alamin, iaitu rahmat bagi semesta alam. Bertepatan dengan judulnya, buku ini mempersembahkan bagaimana bentuk-bentuk adab seseorang muslim dengan secara lengkap dan terperinci di dalam setiap keadaan. Kehebatan dan kelebihan buku ini adalah dengan pembawaan hujjah dan penjelasannya yang sentiasa bersandarkan kepada dalil-dalil al-Qur’an dan hadis-hadis yang sahih, ditambah lagi dengan sub-perbahasannya berdasarkan kepada abjad, iaitu berdasarkan urutan huruf hijaiyyah dan para pembaca boleh dengan mudah melakukan pencarian dan penelitian.


Total Pages:
2 Jilid

More Information/payment:
Saudara Nawawi, h/p. No.: 012-6887715 atau 013-3701152 atau email: [email protected] untuk urusan tempahan atau pembelian.

Payment:
Bank in bayaran (termasuk kos penghantaran) ke account CIMB no. 0114-0018104-52-8, & sms/email kan nama & alamat penuh anda untuk penghantaran.