(Bahagian 18) – Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Menurut Imam Ahmad

http://aqidah-wa-manhaj.blogspot.com

Dari imam Ahmad bin Hanbal (katanya):

Dasar ahlus sunnah menurut kami adalah,

37 – Barangsiapa berjumpa Allah dengan membawa dosa yang menyebabkannya masuk ke dalam neraka sedangkan dia dalam keadaan bertaubat dan tidak terus-menerus di dalam dosa, maka sesungguhnya Allah akan mengampuninya dan menerima taubat dari hamba-hambanya serta memaafkan kesalahan-kesalahannya. (Imam Ahmad bin Hanbal, Ushulus Sunnah, prinsip 37)

Penjelasan/Syarah:

Ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

“Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surah asy-Syuura, 42: 25)

Dinukil dan disunting dari:

Kitab Ushulus Sunnah, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Tahqiq/Syarah Walid bin Muhammad Nubaih, m/s. 123. (Edisi Terjemahan: Terbitan Pustaka Darul Ilmi, Mac 2008M)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest