067 – Persoalan Mandi Junub (Bahagian II)

Persoalan Mandi Junub (Bahagian II)

Artikel ini adalah tambahan kepada artikel berkenaan mandi junub sebelum ini. Artikel sebelumnya, boleh dirujuk di link ini:

http://fiqh-sunnah.blogspot.com/2007/08/hal-015-mandi-hadas-mandi-junub.html

Perintah Mandi Junub

Firman Allah S.WT:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا
Orang yang berjunub tidak boleh menghampai magid kecuali sekadar melaluinya sehingga mzrelca inandijunub. (Surah al-Nisa’: 43)

Ibn Jarir al-Tobari r.h berkata:

“Sebagai tafsiran ayat di atas, seolah-olah ALLAH befirman Wahai orang-orang beriman janganlah kamu mendekati masjid-masjid untuk mengerjakcan solat ketika orang ramai sedang berkumpul di dalamnya. ketika itu kamu mabuk kecuali selepas kamu sedar tentang apa yang kamu ucapkan. Janganlah juga kainu mendekati masjid dalam keadaan berjunub kecuali hanya melaluinya.” (Rujuk Jami’ al-Ahkam,jil. 8, ms. 385)

Al-Qurtubi r.h berkata:

“Mengenai firman ALLAH tersebt, menunjukkan bahawa ALLAH rnelarang mendirikan solat kecuali selepas mandi junub.” (Rujuk al-Jami’ Li Ahkam al-Quran, jil. 5, ms. 209)

Al-Syaukani r.h. berkata:

“Firman ALLAH (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) merupakan larangan tegas mengenai seseorang mengerjakan solat atau menghampiri tempat solat dalam keadaan berjunub. Ini bermakna, tidak boleh sama sekali menghampiri tempat solat ketika berjunub sehingga dia mandi junub kecuali hanya untuk melalui tempat itu.” (Rujuk Fath al-Qadir, jil. 1, ms. 708)

Cara Mandi junub

Aisyah r.a berkata:

Apabila Rasulullah s.a.w. mandi junub, baginda akan mula dengan mencuci kedua-dua belah tanganrya sebelum dimasukkan ke dalam bekas air. Kemudian, dituangnya air dengan tangan kanan ke tangan kirinya lalu mencuci kemaluan. Seterusnya, baginda berwudhu’ seperti wudhu’ untuk menunaikan solat. Sampai di kepala, baginda menceduk air lalu dibelat rambut dengan jari-jemarinya sehingga dirasakan telah rata. Kemudian, disiramkan air ke kepalanya sebanyak tiga kali. Seterusnya, baginda mencurah air ke seluruh badannya serta membasuh kedua-dua belah kakinya.” (Hadis riwayat Muslim)

Ibn Abbas r.a berkata:

“Kemudian baginda membasuh seluruh badanrya. Seterusnya, berganjak sedikit dari tempat berdirinja lalu membasuh kedua-dua belah kakinya.” (Hadis riwayat Muslim)

Ibn Qudamah r.h. berkata:

“Seterusnya, berganjak sedikit dari tempat mandiannya lalu membasuh kedua-dua belah kakinya.” (Rujuk al-Mughni,jil. 1, ms. 287)

Secara ringkasnya cara mandi junub ialah:

1. Membasuh kemaluan sehingga bersih.
2. Membasuh kedua-dua belah tangan hingga pergelangan tiga.
3. Membasuh muka tiga kali.
4. Membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku tiga kali.
5. Menceduk air lalu diratakan ke rambut sebanyak tiga kali.
6. Mencurahkan air keseluruh badan sambil menggosok anggota sebelah kanan diikuti anggota sebelah kiri.
7. Membasuh kedua-dua belah kaki di tempat yang sama atau berlainan.
kali.

Menggunakan Tiga Cedokan Air

Jubair bin Mut’im r.a berkata:

“Para sahabat bertengkar di hadapan Rasulullah s.a.w mengenai cara mandi junub. Sebahagian mereka berkata: Aku menyiram kepalaku begini dan begini. Lalu, Rasulullah s.a.w bersabda: Aku hanya menyiram kepalaku dengan tiga cedokan air” (Hadis riwayat Muslim)

Jabir bin Abdullah r.a berkata:

Apabila Rasulullah s.a.w mandi junub, baginda akan meratakan kepalanya dengan tiga kali cedokan air. Al-Hasan bin Muhammad bertanya: Bagaimana pula dengan rambut yang tebal?

Jawab Jabir:

Wahai anak saudaraku, rambut Rasulullah s.a.w lebih tebal dan lebih baik daripada rambutmu.” (Hadis riwayat Muslim)

Tidak Perlu Membuka Sanggul

Ummu Salamah r.a berkata:

Ya Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang suka menyanggul rambut supaya kemas. Adakah aku perlu menguraikannya setiap kali mandijunub? Jawab baginda: Tidak. Memadai hanya engkau tuangkan ke kepalamu dengan tiga cedokan air.” (Hadis riwayat Muslim)

Had Air yang Digunakan

Aisyah r.a berkata:

Rasulullah s.a.w mandi junub menggunakan air yang diletakkan di dalam bekas yang disebut sebagai al-Faraq.” (Hadis riwayat Muslim)

Anas r.a berkata:

“Rasulullah s.a.w pernah mandi junub menggunakan air sebanyak lima maquq dan berwudhu’ dengan satu maquq.” (Hadis riwayat Muslim)

Anas r.a berkata:

“Nabi s. a. w berwudhu’ menggunakan air sebanyak satu mud dan mandi menggunakan air sebanjak satu shoo’ hingga lima mud.” (Hadis riwayat Muslim)

Melewatkan Mandi junub

Aisyah r.a berkata:

Apabila Rasulullah s.a.w ingin tidur dalam keadaan berjunub, baginda akan membasuh kemaluannya serta berwudhu’ seperti wudhu’ untuk menunaikan solat.” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat lain:

Apabila Nabi s.a.w ingin makan atau tidur dalam keadaan berjunub, baginda akan berwuduk. (Hadis riwayat Alunad dan Muslim)

*** Huraian mengenai had air yang digunakan oleh Rasulullah s.a.w ketika mandi junub sebagaimana yang dinyatakan di dalam Mu’jam Lughah al-Fuqaha, muka surat 33.

1 faraq = 3 shoo’ (gantang)
1 shoo’ = 5.6 liter
3 shoo’ = 16 rathol
1 rathol = lebih kurang 1 liter
16 rathol = 16 liter air
1 maquq = 4.89 liter (mengikut mazhab Hanafi)
1 maquq 4.125 liter (mengikut selain mazhab Hanafi)
5 maquq = 24.45 liter (mengikut mazhab Hanafi)
5 maquq = 20.625 (mengikut selain mazhab Hanafi)
1 mud = 2 liter
1 shoo’ = 5.6 liter

Perkara Yang mewajibkan Mandi Junub

1. Kepala zakar dimasukkan ke dalam faraj sama ada keluar air mani atau tidak.

Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Nabi s.a.w bersabda:

Apabila seorang lelaki telah duduk dicelah kangkang isterinya lalu memasukkan kepala akarnja, dia wajib mandi junub. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Ahmad dan Muslim (dengan tambahan):

Maksudnya:

“Walaupun tidak keluar air maninya.”

Ubai bin Ka’ab r.a. berkata:

Aku bertanya Rasulullah s.a.w tentang seorang lelaki yang berjimak dengan isterinya tetapi selesai tanpa keluar mani. Jawab baginda: Dia wajib mandi junub, berwudhu’ dan solat. (Hadis riwayat Muslim)

Ibn Hazm r.h berkata:

“Ulama bersepakat mengatakan bahawa wanita ajnabi (belum berkahwin) yang melakukan zina wajib mandi junub seperti wanita berjimak secara halal (melalui perkahwinan yang sah).” (Rujuk Maratib al-Ijmak Li Ibn Hazm, ms. 21)

Al-Nawawi r.h. berkata:

“Ijmak ulama mengatakan bahawa wajib bagi lelaki dan wanita mandi junub apabila keluar air mani atau memasukkan zakar ke dalam kemaluan wanita.” (Rujuk Syarh Sahih Muslim, jil. 3, ms. 220)

Ibn Hazm r.h berkata:

“Ijmak ulama mengatakan bahawa wajib bagi lelaki dan wanita mandi junub apabila keluar air mani.” (Rujuk Nail al-Author, jil. 1, ms. 281)

2. Sunnah Berwudhu’ Sebelum Mengulangi jimak.

Abu Said r.a. berkata bahawa Nabi s.a.w pernah bersabda:

Apabila seseorang antara kamu telah berjimak dengan isterinja kemudian ingin mengulanginja, dia hendaklah berwuduk.” (Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasaai dan Ibn Majah)

Al-Hafiz Ibn Hajar r.h berkata:

Hadis Anas bin Malik r.a yang tsabit dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim menunjukkan bahawa Nabi s.a.w menggauli isteri-isterinya dengan sekali mandi sahaja.” (Rujuk Nail al-Author, jil. 1, ms. 207)

Al-Nawawi r.h. berkata:

“Berdasarkan hadis ini, seluruh ulama sepakat menghukumkan sunat berwudhu’ sebelum mengulangi jimak.” (Rujuk Nail al-Autor, jil. 1, ms. 207)

3. Air mani keluar disebabkan timbulnya syahwat ketika tidur atau jaga sama ada lelaki dan wanita.

Ummu Salamah r.a berkata: “Ummu Sulaim, isteri Abu Talhah telah datang menemui Rasulullah s.a.w katanya:

Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ALLAH tidak malu menyatakan kebenaran. Atas dasar itu, adakah seorang wanita perlu mandi junub apabila bermimpi? Jawab baginda s. a. w: Ya! Apabila dia melihat kesan air mani.” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Ibn Qudamah r.h berkata:

“Air mani yang keluar memancut disebabkan timbul keberahian wajib mandi junub bagi lelaki dan wanita sama ada ketika jaga atau tidur.” (Rujuk al-Mughni, jil. 1, ms. 266)

4. Darah haid dan nifas (Setelah terhenti)

Al-Syairazi r.h berkata:

Mengenai darah nifas, ia juga diwajibkan mandi junub kerana termasuk kategori darah haid. Selain itu, diharamkan juga berpuasa dan berjimak serta digugurkan fardhu solat. Oleh itu, tentulah dia diwajibkan mandi junub seperti hukum haid.” (Rujuk Syarh al-Muhazzab, jil. 1, ms. 119)

Al-Nawawi r.h. berkata:

Menurut ijmak ulama, wajib mandi junub disebabkan haid dan nifas. Antara mereka yang menukilkan pendapat ijmak mengenai dua perkara ini ialah Ibn al-Mundzir, Ibn Jarir al-Thobari dan selainnya.” (Rujuk al-Majmu’, jil. 2, ms. 168)

5. Mati

Ibn Abbas r.a berkata:

Ketika seorang lelaki sedang wukuf di Arafah dan berada di atas tunggangannya, dia telah terjatuh serta patah lehernya lalu meninggal. Nabi s.a.w telah bersabda: Mandikanlah dia dengan air biasa dan air bidara kemudian kafankanlah dia menggunakan dua helai kain. Janganlah kamu pakaikan wangi-wangian kepadanya atau menutup kepalanya kerana dia akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiah.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Al-Nawawi r.h berkata:

“Mengkafankan mayat wajib menurut ijmak. Ia merupakan hak ke atas seorang muslim. Begitu juga mandi, solat dan mengkebumikannya.” (Rujuk Syarh Sahih Muslim, jil. 8, ms. 129)

6. Orang kafir yang memeluk Islam

Qubais bin ‘Asim r.a berkata:

Aku telah menemui Nabi s.a.w kerana ingin memeluk Islam. Lalu baginda memerintahkanku supaja mandi menggunakan air biasa dan air bidara. (Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasaai dan Ibn Khuzaimah. Al-Albani mensahihkannya dalam Sunan Abu Daud)

Abu Bakar Ibn al-Mundzir r.h berkata:

Ulama berbeza pendapat mengenai orang kafir yag memeluk Islam. Sebahagian mereka berpendapat berdasarkan zahir hadis bahawa dia perlu mandi kerana Nabi s.a.w memerintahkan hal itu. Jelasnya, perintah itu berbentuk wajib. Ini kerana, orang kafir tidak terlepas daripada berjunub ketika dia masih kafir sama ada disebabkan bermimpi atau jimak sedangkan dia tidak pernah mandi junub. Sekiranya dia telah mandi, tentulah perkara itu tidak berfaedah baginya kerana mandi disebabkan berjunub termasuk salah satu daripada perkara fardu. Dia tidak boleh melakukan mandi junub kecuali selepas beriman.” (Rujuk al-Ausot, jil. 2, ms. 114-115 dan Ma’alim al-Sunan, jil. 1, ms. 95)

Ibn Qudamah r.h berkata:

“Hadis menunjukkan bahawa apabila orang kafir telah memeluk Islam, dia wajib mandi junub sama ada dia kafir ash atau disebabkan murtad.” (Rujuk al-Mughni, jil. 1, ms. 274-275)

A1-Syaukani r.h berkata:

Hadis ini menunjukkan bahawa disyariatkan mandi junub bagi sesiapa yang memeluk Islam. (Rujuk Nail al-Author, jil. 1, ms. 281 dan Subul al-Salam, jil. 1, ms. 179)

Syeikh Ibn ‘Uthaimin r. h berkata:

“Apabila orang kafir memeluk Islam, dia wajib mandi junub sama ada kafir asli atau disebabkan murtad.” (Rujuk al-Syarh al-Mumti’, jil. 1, ms. 284)

[Di-ambil daripada Wudhu’ & Solat Menurut Mazhab Syafi’e, oleh Abu Ruwais al-Syubrawi]